Päästekorraldaja

 

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

 

Tutvu päästekorraldaja õppekavaga.

  

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

15

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

10 kuud

Õppekava maht

60 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse SAISi kaudu või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- perearsti tõend (vajalik vabas vormis arstlik kinnitus, et kandidaat näeb ja kuuleb kontoritöötajale vajalikul tasemel)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

- perearsti tõend


 Vastuvõtukatsed:

- eesti keele oskuse testimine

- kutsesobivusvestlus
 

 

 

 

Konkursitingimused

Võimalik punktide arv

Lävend

Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

50 punkti

30 punkti

Eesti keele test

NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

Sooritatud/mittesooritatud

40 punkti

(riigieksami tulemused)

Kutsesobivusvestlus

NB! Kutsesobivusvestlusel hinnatakse ka vene keele oskust, nõutav tase B1

50 punkti

20 punkti

Lisapunktid:

 

10 punkti

 

-

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA:

Päästekolledži kodulehekülg

Tiiu Vändre (tiiu.vandre [at] sisekaitse.ee, 696 5459)

 

Viimane muutmine: 12.06.2018

 

Eriala valdkond