Aukohtu liikmed

Sisekaitseakadeemia aukohus on kogu, mis arutab Sisekaitseakadeemia siseseid akadeemia liikmeskonna põhiväärtuslikke või akadeemilise eetika alaseid eksimusi ja lahendab isikutevahelisi selleteemalisi vaidlusi. Aukohus on seitsmeliikmeline ja liikmed kinnitab rektor.
 

Aukohtu liikmed

Indrek Saar  - finantskolledži esindaja, aukohtu esimees

Rene Murumaa - politsei- ja piirivalvekolledži esindaja

Kaarel Kraus - justiitskolledži esindaja

Kärt Reitel - päästekolledži esindaja

Jaanika Puusalu - sisejulgeoleku instituudi esindaja