Erialad

MIKS TASUB PÄÄSTEKOLLEDŽISSE ÕPPIMA TULLA?
 • Suur praktika osakaal õppes.
 • Õppetöös kasutatakse palju kaasaegset tehnoloogiat ja virtuaalsimulatsiooni.
 • Õppejõud on oma ala eksperdid, annavad teadmisi edasi kaasaegse varustuse, infotehnoloogiliste vahendite, taktikate ja strateegiaga innovaatilises keskkonnas.
 • Head karjäärivõimalused päästeametis, häirekeskuses ning erasektoris.
 • Saab anda oma panuse elukeskkonna senisest turvalisemaks muutmiseks.
 • Edasise õppimise võimalused sisejulgeoleku magistriõppes või mujal ülikoolides.
 • 90% vilistlasi töötab samas valdkonnas.
 • Tippspetsialistidest õppejõud.
 • Tasuta vorm, mis lisab väärikust.
 • Stipendium 260 eurot kuus.
 • Välismaal õppimise võimalus.
 • Aktiivne tudengielu.
 • Õppides päästekolledžis leiad nii sõbrad kui töökaaslased kogu eluks.
 
PÄÄSTETEENISTUSE ERIALA

Päästeteenistuse eriala lõpetanud saavad rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja on võimelised töötama nii riigi-, era- kui ka kohaliku omavalitsuse asutustes tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivteenistuse valdkonnas.

Päästeteenistuse eriala õppekava toetab üliõpilaste teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis

 • võimaldavad töötada kompetentse ja teotahtelise päästeteenistujana;
 • on vajalikud magistriõppes õpingute jätkamiseks.

Õppe kestus päästeteenistuse erialal on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub päevaõppe vormis ja eesti keeles.

LOE EDASI

 
PÄÄSTEMEESKONNA JUHI ERIALA

Päästemeeskonna juhi töö eesmärk on juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästemeeskonna juht koordineerib meeskonna tööd päästekomandos ja päästetööl, võtab päästesündmusel vastu otsuseid ja annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästemeeskonna juht allub operatiivteenistuslikult päästejuhile.

Päästemeeskonna juhi õppekava kestab 20 õppenädalat, millest

 • õppetöö koolis on 15 õppenädalat;
 • päästemeeskonna juhi praktika päästeasutuses on 5 õppenädalat.

 

PÄÄSTJA ERIALA

Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästja töö sisu on tulekustutustööde ja tehnilise päästetöö tegemine ning ohtlike ainetega toimunud päästesündmuste likvideerimine. Päästja töötab meeskonna liikmena ja täidab päästetöö juhi korraldusi ning vajadusel peab ka iseseisvalt otsuseid vastu võtma.

Päästja õppekava kestab 40 õppenädalat, millest

 • õppetöö koolis koos valikainete ja eksamitega on 29 õppenädalat;
 • päästetöö baasteenuse ja erivõimekuse praktika päästeasutuses 11 õppenädalat.

 
LOE EDASI

 
PÄÄSTEKORRALDAJA ERIALA

Päästekorraldaja tööks on võtta vastu ja töödelda viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, anda kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnang ning edastada vastavalt kehtivatele nõuetele esmast informatsiooni. Töö eeldab meeskonnatöö oskust ning suhtlemist klientide ja koostööpartneritega.

Päästekorraldaja õppekava vältab 40 õppenädalat, millest

 • õppetöö koolis koos valikainetega on 31 õppenädalat;
 • päästekorraldaja praktika Häirekeskuses on 8 õppenädalat ja erinevates operatiivteenistustes (politsei välijuhi, pääste operatiivkorrapidaja ja kiirabi vaatluspraktika) 1 õppenädal.

LOE EDASI

Täpsemat infot päästekorraldaja eriala kohta VAATA SIIT