Politseiametnik

 

Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes õppuritele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad eriala lõpetajal töötada Politsei- ja Piirivalveametis patrullpolitseiniku või piirivalvurina.  Soovijad saavad politseiametniku kutseõppe käigus läbida valikmooduli  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks kutseeksami.

 

NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis  esita teise eelistusena avaldus rakenduskõrgharidusõppesse politseiteenistuse erialale.

 

Tutvu politseiametniku õppekavaga 2017/2018

Tutvu politseiametniku õppekavaga 2018/2019

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

50

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

1,5 aastat

Õppekava maht

100 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse SAISi kaudu või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni tunnistus (võimalusel)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

- tervisekontrolli läbimine (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik)

 

Vastuvõtukatsed:

- eesti keele oskuse testimine

- kehalised katsed

- kutsesobivusvestlus

 

 

 

 

Konkursitingimused

Võimalik punktide arv

Lävend

Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

50 punkti

30 punkti

Eesti keele test

NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

Sooritatud/mittesooritatud

40 punkti

(riigieksami tulemused)

Kehalised katsed (1500 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)

6 punkti

1 punkt

Kutsesobivusvestlus

50 punkti

20 punkti

Lisapunktid:

 

10 punkti

10 punkti

 

-

-

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:

Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg

Marika Laan (marika.laan [at] sisekaitse.ee, 696 5427)

Maarja Bachmann (maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee, 696 5430)

Heli Enns (heli.enns [at] sisekaitse.ee, 447 6752)

 

 

Viimane muutmine: 14.06.2018

 

Eriala valdkond