Politseiametnik


Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes õppuritele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad eriala lõpetajal töötada patrullpolitseiniku või piirivalvurina.  Soovijad saavad politseiametniku kutseõppe käigus läbida valikmooduli  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks kutseeksami.

Kandideerimine lõpeb 28. juunil! Vaata ajakava.

NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis esita avaldus ka rakenduskõrgharidusõppesse politseiteenistuse erialale.

 

Tutvu politseiametniku õppekavagaEsita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2023/2024. õa

25

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

1 aasta ja 6 kuud

Õppekava maht

100 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- viimase 2 aasta jooksul välja antud Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus (võimalusel)

- HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

- vastavus politseiametniku tervisenõuetele (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik)

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

 

 

 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja testi sooritamiseks peab kandidaat saama vähemalt 40 punkti.

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

(hindamiskriteeriumid leitavad SIIT)

50 punkti

20 punkti

Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)

6 punkti

1 punkt

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Tippsportlikud saavutused

- Sisekaitseõppe läbimine

 

3 punkti

3 punkti

3 punkti

 

-

-

-

KOKKU

65 punkti

21 punkti

Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 45 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:

Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg

Helen Adamson (helen.adamson [at] sisekaitse.ee, 5855 9434)

 

Viimane muutmine: 20.03.2023

 

Eriala valdkond