Eduard Raska hindamatu panuse mälestuseks

Nagu viimastel aastatel tavaks on saanud, avaldab akadeemiapere austust oma esimesele rektorile Eduard Raskale, kelle hauda külastades, hoitakse meeles ja au sees tema hindamatut panust akadeemia loomisesse ning arengusse. 15. aprilli õhtupoolikul külastasid akadeemia töötajad ja kadetid esimese rektori hauda. Akadeemia üliõpilasesinduse liikmed asetasid pärja ja küünlad ning esimees pidas ka kõne, mälestamaks esimest rektorit ja mõtisklemaks tehtu üle.

Loe lähemalt...

Sisekaitseakadeemia otsib innovaatilisi lahendusi elukeskkonna turvalisemaks muutmiseks

Täna, 15. aprillil korraldab Sisekaitseakadeemia viiendat aastat järjest Innovatsioonipäeva, mis sel aastal kannab alapealkirja „Piiludes horisondi taha“. Päeva olulisimaks eesmärgiks on inspireerida ja julgustada sisejulgeoleku valdkonnaga seotud ametnikke ning akadeemia kadette leidma uuenduslikke lahendusi, mis meie elukeskkonda turvalisemaks muudaks.

Loe lähemalt...

Kolledžist

Erialad

Päästekolledži tutvustus

Kontaktid

Sisseastujale

Vastuvõtt

Õppurile

SKA õppetöö juhenddokumendid

Avalikkusele

Kutse andmine

Täienduskoolitus

Päästekool

Vastuvõtt

Tutvustus

Õppetööd reguleerivad dokumendid

Galerii


Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee