Sisekaitseakadeemia ergutab kadette spordistipendiumitega

Sisekaitseakadeemia sügissemestri spordistipendiumi pälvivad Kelly Nevolihhin ning Laura-Lisett Lepp politsei- ja piirivalvekolledžist ning Kristjan Kosemäe ja Raiko Raag finantskolledžist.

Loe lähemalt...

Eesti ja Hollandi sisejulgeoleku eksperdid vahetavad kogemusi valmisoleku üle kriisiolukordades

Täna, 15. septembril toimub Sisekaitseakadeemias Hollandi mini-konverents, mille raames räägitakse erinevate tasandite tegutsemisest ja valmisolekust kriisiolukordades nii pääste, politsei kui ka ministeeriumi tasandil.

Loe lähemalt...

Kolledžist

Erialad

Päästekolledži tutvustus

Kontaktid

Sisseastujale

Vastuvõtt

Õppurile

SKA õppetöö juhenddokumendid

Avalikkusele

Kutse andmine

Täienduskoolitus

Päästekool

Vastuvõtt

Tutvustus

Õppetööd reguleerivad dokumendid

Galerii


Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee

Uudised

Kalender