Sisekaitseakadeemias koolitatakse Moldova kolleege

2.–11. detsembrini viibivad Sisekaitseakadeemias üheksa kolleegi Moldovast, kes osalevad nädalavahetusel algaval koolitusel „Sündmuskoha tasandi juhtimise instruktorite koolitus“. Sisekaitseakadeemias omandatud teadmiste ja oskuste baasil  asuvad koolituse läbinud eksperdid sarnaseid koolitusi läbi viima edaspidi Moldovas. 

Loe lähemalt...

Sisekaitseakadeemia osaleb messil Teeviit 2016

Tänasest algas Eesti Näituste Messikeskuses Teeviit 2016, millest ka Sisekaitseakadeemia osa võtab. Sel aastal keskendub mess oluliselt suuremal määral noorte haridusvalikute ja tegeliku tööelu kokku viimisele, et igaühe karjäärivalikud vastaksid võimalikult hästi personaalsetele huvidele ning samal ajal ka tööturu vajadustele. Noored soovivad teada, milliseid pädevusi tänane tööturg vajab, milliste ülesannetega tuleb tulevikku silmas pidades kokku puutuda ning kuidas end parimal võimalikul moel ette valmistada. Nad tahavad saada ka kogemust ja paremat arusaama, kas valdkond või eriala, mida arvavad enesele sobivat, ka tegelikkuses sobivaks osutub.

Loe lähemalt...