Politseiteenistuse eriala täiskoormusega õppekohtadele vastuvõtt

Politseiteenistuse erialal omandatakse  rakenduskõrgharidus. Õpe kestab 3 aastat (180 EAP) ja toimub nii päeva- kui ka kaugõppe vormis. Kaugõppes õppima asumiseks on vaja Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) suunamiskirja, mis tähendab, et politseiteenistuse kaugõppesse pääsevad õppima ainult PPAs juba töötavad isikud. Kaugõppes õppijatel võetakse arvesse varasemaid õpinguid (VÕTA) ja varem läbitud aineid uuesti tegema ei pea. Päevaõppesse  kandideerimine toimub avalikul konkursil ja on avatud kõigile huvilistele.

AVALIKUL KONKURSIL KANDIDEERIMINE

Avaliku konkursiga on võimalik kandideerida politseiteenistuse päevaõppesse, kus spetsialiseerutakse korrakaitse suunale. Õppe jooksul õpitakse näiteks, kuidas kaitsta avalikku korda, teostada riikliku järelevalvet, menetleda väärtegusid, anda esmaabi ning kaitsta teisi ja ennast kasutades enesekaitset, politsei kasutuses olevaid relvi ja erivahendeid. Osaletakse palju praktilises õppes ning praktikal. Võimalus on saada enda tasemele ja vajadustele vastavat keeleõpet. Õpe on eestikeelne, tasuta ning toimub politsei- ja piirivalvekolledžis Paikusel ja Tallinnas.

 

Kandideerimistingimused:

  • Eesti kodakondsus;
  • keskharidus või sellele vastav haridustase.

Vastuvõtukatsed:

Muud vastuvõtutingimused:

  • taustakontrolli läbimine (vajalik täita isikuankeet, mis lisatakse avalduse juurde);
  • vastavus politseiametniku tervisenõuetele. Selleks suunatakse vastuvõetuks osutunud kandidaadid pärast õppimatuleku kinnitamist tervisekontrolli. Tervisekontrolli ei pea minema, kui on olemas viimase kahe viimase aasta jooksul välja antud kaitseväe tervisetõend.

Sisseastumisavalduse saab esitada 19.06 - 29.06.2017 SAISi vahendusel aadressil www.sais.ee või akadeemias, Kase tn 61. SAISi avalduse juurde tuleb kindlasti lisada täidetud ja digiallkirjastatud isikuankeet, kuid teised nõutavad dokumendid esitatakse sügisel vahetult enne õppimatulekut politsei- ja piirivalvekolledžisse.

 

Politseiteenistuse eriala

Kandidaatide paremusjärjestuse kujunemine

Vastu võetakse paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade arvule. Paremusjärjestus moodustub gümnaasiumi lõputunnistuse kolme õppeaine - matemaatika, emakeel, võõrkeel - 50-punkti süsteemi teisendatud keskmise hinde (kuni 50 punkti) ja kutsesobivusvestluse tulemuse põhjal (kuni 50 punkti). Kuni 6 lisapunkti on võimalik teenida kehaliste katsete eest ning kuni 10 lisapunkti gümnaasiumis läbitud sisekaitseõppe eest. Tunnustame ka kandidaatide tippsportlikke saavutusi, mille eest on samuti võimalik teenida kuni 10 lisapunkti. Seega maksimaalne teenitav koondpunktisumma võib olla 126 p.

 

Politsei õpeNB! Politseiteenistuse erialale kandideeris eelmine õppeaasta üle 9 inimese ühele õppekohale. Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest ja soovid kindlasti sellel aastal Sisekaitseakadeemiasse õppima asuda, siis kandideeri korraga kahele erialale  - esita teise eelistusena avaldus kutseõppesse politseiametniku erialale! Pärast kutsehariduse omandamist on võimalik edasi õppida rakenduskõrgharidusõppes politseiteenistuse erialal.

Lisainformatsioon:

Vastuvõtu ajakava

SAISis kandideerimine ja tulemustest teavitamine

Täis - ja osakoormusõppes õppimine

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord

Informatsioon avalduste esitamise perioodil ja õppetöö korralduse kohta: Marika Laan, tel. 6707434; e-post: marika dot laan at sisekaitse dot ee

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee