Sisekaitseakadeemia konverents „Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras" 2015

     Siseministeerium          Sisekaitseakadeemia              Riigikantselei

Konverents: "Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras"
Aeg: Konverents toimub 25. novembril 2015 
Koht: Rahvusraamatukogu konverentsisaal Tõnismägi 2 Tallinn
Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel. Konverentsil on tagatud sünkroontõlge eesti-inglise-eesti keelesuunal.


Konverentsi tutvustus
 

Kodanikud on usaldanud riigile teatud ühiste huvide eest seismise. Põhiseaduse kaudu sõnastatakse ühiskonna üldised väärtused, lisaks nendele on igal valitsusel ka programmiga kindlaks määratud väärtused. Valitsus peab arvestama, et iga poliitiline otsus, mille valitsus teeb, saadab kodanikele mingi sõnumi. Kui kodanikele see sõnum ei meeldi, hääletatakse järgmistel valimistel kellegi teise poolt. See on demokraatliku riigi strateegilise kommunikatsiooni paradigma.

Kriisisituatsioonis muutub olukord aga komplitseeritumaks, kui ülalkirjeldatud protsessi hakkab ohustama radikaliseeruv polariseerimine ja elanikkonna mingi grupp võib lahenduste otsimisel pöörduda vägivalla poole. Sellise olukorrani võib viia nii välisjõu sekkumine kui ka koduste sotsiaalsete ja poliitiliste pingete kontrolli alt väljumine.

Erinevad riigid on seisnud silmitsi olukorraga, kus riiki halvab moraalne paanika, sest toimunud on terrorirünnak või mingit piirkonda on haaranud massirahutused. Sellises olukorras ei saa demokraatlik riik vaikida, sest tal on alati kohustus esindada kõikide kodanike ühiseid huve. Olgu meil tegemist Charlie Hebdo ründamisega, rahutustega Londoni äärelinnades või pagulaste saabumisest tuleneva sotsiaalse pingega, riigi strateegilisest kommunikatsioonist sõltub paljugi, et kriisi ennetada või äärmuslikul juhul vältida selle eskaleerumist. Seejuures saame aru, et nüüdisaegset strateegilist kommunikatsiooni ei saa käsitleda ainult valitsuse kõnede või pressiteadete vormis. Strateegiline kommunikatsioon algab uuringutest ja olukorra teadlikkusest, mis annavad sisendi kõikidesse poliitilise tasandi otsustesse. Need otsused võivad puudutada kaudseid meetmeid nagu sotsiaalsed programmid vaesuse vähendamiseks ja sotsiaalse mobiilsuse tõstmiseks kriitilistes sihtgruppides või vihakõnet puudutava regulatsiooni tõhustamiseks, kuid kahtlemata on oluline ka otsene reageerimine vahetule ohule, mille käigus tuleb tõkestada valeinformatsiooni mõju ja pakkuda vaenulikele sõnumitele alternatiiv. Oluline on seejuures jääda truuks enda eetilistele väärtustele.

Meie konverents „Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras“ keskendub riigi strateegilise  kommunikatsiooni erinevatele tahkudele tänapäeva maailmas. Ühest küljest käsitleme kriiside ennetustegevust kommunikatsioonis – kuidas maandada radikaliseerumist nii päriselus kui meedias? Uurime Venemaa mõjutustegevusi nii Ukrainas kui ka Läänemere regioonis. Ja lõpuks räägime riigi strateegilise kommunikatsiooni väljakutsetest kogu elanikkonda puudutavates kriisides.

Selleks, et kujuneks huvitavad ja teravad debatid, toimub arutelu Chatham House’i reeglite järgi.

Konverents jätkab varasemate Riigikantselei organiseeritud  "Psühholoogilise kaitse kursuse" traditsioone

 Kohtumiseni konverentsil!

 Vaata programmi ja registreeru konverentsile!

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee