Sisekaitseakadeemia konverents „Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras" 2015

     Siseministeerium          Sisekaitseakadeemia              Riigikantselei

Konverents: "Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras"
Aeg: Konverents toimub 25. novembril 2015 
Koht: Rahvusraamatukogu konverentsisaal
Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsi programm 

Sisekaitseakadeemia XII rahvusvaheline sisejulgeoleku alane konverents “Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras”, toimub 25. novembril Rahvusraamatukogu konverentsikeskuses  (aadressil Endla tn 3 Tallinn).

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel. Plenaarsessioonidel on tagatud tõlge eesti-inglise-eesti keelesuunal.


Konverentsi tutvustus
 

Kodanikud on usaldanud riigile teatud ühiste huvide eest seismise. Läbi põhiseaduse sõnastatakse ühiskonna üldised väärtused ja igal valitsusel on lisaks nendele ka programmiga kindlaks määratud väärtused. Valitsus peab arvestama, et iga poliitiline otsus, mida valitsus teeb, saadab kodanikele mingi sõnumi. Kui kodanikele see sõnum ei meeldi, siis järgmistel valimistel hääletatakse kellegi teise poolt.  See on demokraatliku riigi strateegilise kommunikatsiooni paradigma.

Kriisisituatsioonis muutub olukord aga komplitseeritumaks, seda siis kui ülalkirjeldatud protsessi hakkab ohustama radikaliseeruv polariseerimine ja mingi elanikkonna grupp võib lahenduste otsimisel pöörduda vägivalla poole. Taolise olukorrani võib viia nii välisjõu sekkumine, kui ka koduste sotsiaalsete ja poliitiliste pingete kontrolli alt väljumine.

Erinevad riigid on seisnud silmitsi olukorraga, kus riiki halvab moraalne paanika, sest toimunud on terrorirünnak või mingit piirkonda on haaranud massirahutused. Sellises olukorras ei saa demokraatlik riik vaikida, sest tal on alati kohustus esindada kõikide kodanike ühiseid huve. Olgu meil tegemist Charlie Hebdo ründamisega või rahutustega Londoni äärelinnades või pagulaste saabumisest tuleneva sotsiaalse pingega, riigi strateegilisest kommunikatsioonist sõltub paljugi, et kriisi ennetada või äärmuslikul juhul vältida selle eskaleerumist. Seejuures saame aru, et kaasaegset strateegilist kommunikatsiooni ei saa käsitleda ainult valitsuse kõnede või pressiteadete vormis. Strateegiline kommunikatsioon algab uuringutest ja olukorra teadlikkusest, mis annavad sisendi kõikidesse poliitilise tasandi otsustesse. Need otsused võivad puudutada selliseid kaudseid meetmeid nagu sotsiaalsed programmid vaesuse vähendamiseks ja sotsiaalse mobiilsuse tõstmiseks kriitilistes sihtgruppides, või vihakõnet puudutava regulatsiooni tõhustamiseks, kuid kahtlemata on oluline ka otsene reageerimine vahetule ohule, mille käigus tuleb tõkestada valeinformatsiooni mõju ja pakkuda vaenulikele sõnumitele oma alternatiiv. Oluline on seejuures jääda truuks enda eetilistele väärtustele.

Meie konverents „Hetk mitte vaikida: strateegiline kommunikatsioon kriisiolukorras“ keskendub riigi strateegilise  kommunikatsiooni erinevatele tahkudele kaasaegses maailmas. Ühest küljest käsitleme kriiside ennetustegevust kommunikatsioonis – kuidas maandada radikaliseerumist nii päriselus, kui meedias? Uurime Venemaa mõjutustegevusi nii Ukrainas, kui ka Läänemere regioonis. Ja lõpuks räägime riigi strateegilise kommunikatsiooni väljakutsetest kogu elanikkonda puudutavates kriisides.

Konverentsi külaliste seas on kõrgetasemelisi poliitikuid, riigiametnikke, ajakirjanikke, kogukondade juhte, arvamuse kujundajaid ja üliõpilasi. Eelnevatel, käesolevaga sarnastel konverentsidel, on kohal olnud ka Vabariigi President, peaminister, parlamendisaadikud ja Eesti juhtivate meediaväljaannete peatoimetajad.

Selleks, et kujuneks huvitavad ja teravad debatid, toimub arutelu Chatham house’i reeglite järgi.

 Kohtumiseni konverentsil!

Kõik konverentsile laekunud kaastööd avaldatakse jooksvalt konverentsi koduleheküljel www.sisekaitse.ee/konverents ja sobivaimad kaastööd ka Sisekaitseakadeemia ”Toimetistes”.

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee