Kriisiuuringute seminar 2020

seminar

Päästekolledž korraldas 2019/2020. õppeaasta päästeteemalisi uuringuid tutvustava seminari, mis toimus 5. novembril 2020 kell 10.00-15.00 Sisekaitseakadeemias. 

Seminari eesmärgiks oli tutvustada meie partnerametkondadele parimaid lõputöid nii päästekolledžist kui ka magistriõppest, aga ka Sisekaitseakadeemia õppejõudude ja partnerite poolt läbiviidud uuringuid möödunud õppeaastal.

 

05.11.2020 kell 10.00-15.00 ’’Tähelepanu, valmis olla, kriis!’’ ohutuse- ja kriisiuuringute seminar 

 

10.00-11.20 Lõputööd ja teadustööd Päästekolledžis (juhatab Kairi Pruul):

10.00-10.05 Avasõnad, Häli Allas 

10.05-10.15 Anastassia Tulskaja “Häirekeskuse tööandja brändi sisemine kuvand” 

10.15-10.25 Kalle Sild „Päästetöö kvaliteedi tagamine puuduva juhtimisteenuse korral“ 

10.25-10.35 Mari Plaado „Naispäästjate kaasamine päästekomandode töösse“ (videoettekanne) 

10.35-10.45 Pavel Ivanov „Teadveloleku kursuse võimalused täiskasvanud õppijate toetamiseks: osalejate kogemus''

10.45-11.00 Stella Polikarpus „FireFront arendusprojekt - kuidas mõõta ajakriitilises olukorras otsustamist?“ 

11.00-11.20 Kadi Luht-Kallas  „Riskikäitumine“

11.20-12.00 lõunapaus ja posterettekanded 

12.00-13.30 Uuringud 1 (juhatab Tarmo Terep): 

12.00-12.10 Nikita Groznov „Ülekuulamisel küsimuste kasutamise seosed isiksusejoonte, tunnetatud toimetuleku ja subjektiivse sooritusedukusega Sisekaitseakadeemia õppuritel“ 

12.10-12.25 Ülle Vanaisak „Demineerijate õigusest kasutada vahetut sundi“ 

12.25-12.40 Liina Sieberk, Eda Sieberk „Õpetamise väärtustamine ja väärtuste õpetamine“ 

12.40-13.00 Eka Jeledza „Eneseregulatsiooni mudel digitaalselt edasijõudnud koolidele“ (inglise keeles) 

13.00-13.30 lõputööde teemade tutvustus/kohvipaus  

13.30-14.35 Uuringud 2 ja teadusrahastus (juhatab Tarmo Terep): 

13.30-13.45 Andres Mumma, Kristi Kulu „Mehitamata õhusõidukite kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuste andmete kogumiseks“ 

13.45-14.10 Indrek Saar „Tubaka alaste regulatsioonide mõju tuleohutusele“ ja „Purjutamisest Balti riikides“ 

14.10-14.30 Kaisa Kägu „DRIVER+ innovatsiooniprojekt – võimalike lahenduste hindamine kriisireguleerimise valdkonnas enne kui neid kasutama hakatakse“ ja „Uute projektide algatamine ning rahastamine“

14.30-14.35 Lõpusõnad Häli Allas

15.00-15.45 Uue õpikeskkonna - tule- ja keemialabori avamine Kase 61