Päästekolledži nõukogu

 

Sisekaitseakadeemia päästekolledži nõukogu koosseis:

 1. Margo Klaos Päästeameti peadirektor (nõukogu esimees);
 2. Kätlin Alvela Häirekeskuse peadirektor;
 3. Heiki Soodla Päästeameti Lääne päästekeskuse juht;
 4. Viktor Saaremets Päästeameti päästetööde osakonna juhataja;
 5. Maret Rannala Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja;
 6. Meelis Mesi Päästeameti kriisiosakonna juhataja;
 7. Katrin Ehala Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhataja;
 8. Tarvi Ojala Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika osakonna juhataja;
 9. Viola Mäemurd Siseministeeriumi strateegia- ja arendusosakonna juhataja;
 10. Jaanis Otsla Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor;
 11. Kady Danilas Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktori asetäitja;
 12. Ülle Mäe Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli juhataja-nooremlektor;
 13. Liis-Marii Kõuts Sisekaitseakadeemia päästekolledži õpperühma RK220 üliõpilane.