Mikrokraadid

MIKROKRAAD – AMPS KÕRGHARIDUSEST! 

mikro

Mikrokraadikava on tasemeõppe õppeainetest loodud terviklik täienduskoolituse õppekava, mille läbimisega saab täiendada ja omandada uusi valdkonnapädevusi või õppida juurde täiendav eriala.

Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni.

Mikrokraadi on võimalik omandada ühe kuni kolme semestri jooksul. Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus.

Õppetöö toimub koos üliõpilastega nende tunniplaani alusel. Mikrokraadikaval õppijaga sõlmitakse õppeleping. Õpe on tasuline. Mikrokraadikava õppeteenustasu arvestamine toimub semestripõhiselt vastavalt ainepunktide mahule ja kehtestatud tasumääradele (55 eurot 1 EAP). 

Lisainfo: Aire Luts-Vähejaus, täiendusõppe keskus (üldinfo, lepingud), koolitus [at] sisekaitse.ee, tel 517 6484
                 Külli Saluste, sisejulgeoleku instituut (õppe korraldus), kylli.saluste [at] sisekaitse.ee, tel 5560 1136

 

SÜGISEL 2022 ALUSTAVAD MIKROKRAADIKAVAD

Sügissemestril alustavatele mikrokraadikavadele saab registreerida 21. augustini.
Magistriõpet sissejuhatav infotund õppijatele toimub 8. septembril kell 10.00–11.30.

Täpsema info õppekava sisu ning kandideerimistingimused leiad iga mikrokraadikava juurest.

Õppetöö toimub paarisnädalatel neljapäevast laupäevani (N kell 10-19, R-L kell 9-18).


Julgeolekuohud  (14 EAP), 770 €
Mikrokraadiprogrammis osalenul on kontseptuaalne ja struktureeritud arusaam tänapäevastest julgeoleku väljakutsetest ning nendega toimetulekuks laiapindse riigikaitse korralduse rakendustest; teadmised tänapäeva meedia toimimisest, vaenulikust mõjutustegevusest ja demokraatlike ühiskondade võimalikest vastumeetmetest, sh psühholoogilisest kaitsest; arusaam küberjulgeoleku alustest, küberkuritegevusest kui kuriteo liigist ja andmekaitsest ning oskused nende valdkondade analüüsimiseks.

TUTVU    REGISTREERU


Kriisireguleerimine (21 EAP), 1155 €
Mikrokraadiprogrammis osalenul on oskused hädaolukorra riski- ja võimeanalüüsiks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi rakendamiseks, samuti suutlikkus aidata kaasa ühiskonna valmisoleku tõstmisele erinevat liiki hädaolukordadeks; arendatud oskused meeskonnatöö-, analüüsi- ja informatsioonivahetuse osas ning kriisireguleerimise ja -juhtimise alal; arusaamine kriisikommunikatsiooni olemusest ja vajadusest, inimeste reaktsioonidest kriisiolukordades.

TUTVU    REGISTREERU


Ohtude ja konfliktide analüüs (21 EAP), 1155 €
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised-oskused erinevat liiki ohtude ja konfliktide analüüsimiseks; arusaam terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu olemusest ning vastumeetmetest; teadmised integreeritud piirihalduse ja sisserände põhimõtetest, konfliktis kohalduvast merevööndite õigusraamistikust ning rahvusvaheliste missioonide olemusest; samuti  teadmised põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest teadmuse ja teabe halduseks.

TUTVU    REGISTREERU


Ühiskonna õiguskaitse (21 EAP), 1155 €
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised ja oskused otsuste tegemisel ja kuritegevusprobleemide lahendamisel kasutada kriminaalanalüüsi põhimõtteid ja tehnikaid; arusaam kriminaal- ja karistuspoliitika aktuaalsete probleemide olemusest ning politsei juhtimisest ja paiknemisest valitsemissüsteemis; ülevaade organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu olemusest ning vastumeetmetest; teadmised integreeritud piirihalduse ja sisserände põhimõtetest ja paiknemisest EL sisejulgeoleku süsteemis.

TUTVU    REGISTREERU

 

! Võimalik on osaleda ka üksikutel õppeainetel. Vaata lähemalt siit


Mikrokraadikavad 2022/2023. õppeaasta kevadsemestril
Nimekiri täieneb. Registreerimisinfo avaldame sügissemestri algul.

Tuleohutus
Kriisireguleerimine (keskhariduse baasil)