Õppekavad

Mida Sisekaitseakadeemias õppida saab?

Sisekaitseakadeemia kutse- ja rakenduskõrghariduse õppekavadel on pandud erilist rõhku teoreetiliste teadmiste sidumisele praktiliste oskustega. Suur osa õppetööst toimub just praktikal. Magistriõppes süvenetakse sisejulgeoleku teemadesse veelgi enam ning valmistutakse ette teadustöö tegemiseks ka peale magistriõppe lõpetamist. Peale ainulaadsete õppekavade eristab akadeemiat teistest koolidest ka see, kuidas siia õppima tulla saab. Akadeemia vastuvõtt toimub kas avalikult või ametkondlikult.

 

Avalik vastuvõtt

Avalik vastuvõtt toimub korra aastas veebruarist juulini ning õppekohtadele saab kandideerida sisseastumise infosüsteemis (SAIS). Vastuvõtukatsed sooritatakse akadeemias kohapeal ning õppima asutakse õppeaasta alguses augusti viimasel nädalal. Avaliku vastuvõtuga saab õppima tulla allolevatele õppekavadele.
Kutseõpe Rakenduskõrgharidusõpe Magistriõpe
Politseiametnik Politseiteenistus Sisejulgeolek
Päästekorraldaja (112) Korrektsioon  
Vanglaametnik Päästeteenistus
  Toll ja maksundus

Maksundus ja toll

 

 

 

 

Ametkondlik vastuvõtt

Ametkondliku vastuvõtu korras suunatakse õppima mitmel korral aastas ning kogu vastuvõtmise protsessiga tegeleb ametkond. Et ametkondlikul konkursil kandideerida, tuleb võtta otse ühendust vastava ametkonna kontaktiga. Ametkondliku vastuvõtuga saab tulla õppima allolevatele õppekavadele.
Kutseõpe Rakenduskõrgharidusõpe
Politseiametnik (sessioonõpe) Politseiteenistus (sessioonõpe)
Süüteomenetleja Korrektsioon
Päästekorraldaja (112)
Päästja
Päästemeeskonna juht
Vanglaametnik
 

Uuri lähemalt

Politsei- ja Piirivalveamet  Päästeamet

Vanglateenistus  Häirekeskus