Vastuvõtu tulemused

Kuidas kujuneb vastuvõtu tulemus?

Kandideerimispunktid moodustuvad enamasti vastuvõtukatsetest ja lisapunktidest. Õppekavati võib konkursipunktide kujunemisel olla erisusi, vaata selle kohta lähemalt huvipakkuva õppekava lehelt. Kõik tulemused kantakse SAISi esimesel võimalusel pärast katsete toimumist (v.a eesti ja vene keele testi tulemus punktidena). Arvestada tuleb, et komisjonid võivad vajada veidi aega kõikide kandidaatide hindamisel.

Kui tulemused on sisestatud, moodustub vastavalt konkursi lävendile pingerida ja kandidaat võib näha kolme staatust: "Vastuvõetav", "Kandideeriv", "Konkurentsist väljas". Kui kandidaatide punktisumma on ühesugune, vaadatakse õppekoha pakkumisel ümardamata punktisummat.

Kandidaat peab täitma kõik vastava õppekava kandideerimis- ja vastuvõtutingimused. Vastuvõtutingimusi ei hinnata, kui kandidaat ei vasta kandideerimistingimustele ja see tähendab, et Sisekaitseakadeemias õppida soovija ei saa erialale kandideerida. Näiteks politseiametnikuks ei saa õppida Eesti kodakondsuseta isik ja päästekorraldajaks ei saa õppida taustakontrolli läbimata.

 

SAISi staatused

"Vastuvõetav" märgib, et akadeemia on sulle õppekohta pakkunud. Kooli astumiseks pead sa kolme päeva jooksul pärast õppekoha pakkumist kinnitama SAISis enda õppima tuleku. Kinnitamata jätmisel pakutakse õppekohta pingereas järgmisele kandidaadile. Kui oled kandideerinud mitmele õppekavale, kuid mõned tulemused selguvad hiljem, soovitame õppekoht vastu võtta. Enne immatrikuleerimist saab õppekohast veel loobuda ning valida eelistatud õppekoht.

"Kandideeriv" märgib, et oled ületanud lävendi, kuid ei ole pingereas nii kõrgel, et sulle oleks õppekohta pakutud. Õppekohta võidakse sulle aga veel pakkuda, kui eestpoolt mõni kandidaat õppekohast loobub.

"Konkurentsist väljas" märgib, et sa ei ületanud sel korral vajalikku lävendit. Julgustame aga proovima uuesti järgmisel aastal või hoidma silmad lahti, kas mõnel õppekaval korraldatakse lisavastuvõtt.

 

 

Pärast õppima tuleku kinnitamist jagab sulle õppeinfot õppekorralduse spetsialist. Kui pead läbima tervisekontrolli, annab ka selleks lisainfot õppekorralduse spetsialist.

 

Kui osalesid eesti keele oskuse testil ja sinu tulemus oli vahemikus 40–60 punkti, pead immatrikuleerimise eeldusena osalema augustis eesti keele intensiivkursusel.

Õppima tuleku kinnitanud kandidaadid immatrikuleeritakse semestri esimesel päeval.