Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindus

ÜE asub Sisekaitseakadeemia peahoones Kase tänaval Tallinnas, I korrusel C-korpuses, ruumis nr C110.

Kõik Sisekaitseakadeemia üliõpilased moodustavad  üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide akadeemia üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

 

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 11 liiget, neist kaks üliõpilast politsei- ja piirivalvekolledžist, kaks päästekolledžist, kolm justiitskolledžist ja neli finantskolledžist kelleks on:

  • Esimees: Karina Vaisbein, finantskolledžist
  • Aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Julia Kivistik, finantskolledžist
  • Aseesimees spordi- ja kultuurivaldkonnas: Violetta Pohlasalu, vanglateenistuse kolledžist
     
  • Finantskolledži õppurite esindajad Vlada Borissova ja Loretta Plees
  • Vanglateenistuse kolledži õppurite esindaja Kristjan Sarv
  • Päästekolledži õppurite esindajad Monika Ristikivi ja Artjom Heinsaar
  • Politsei- ja piirivalvekolledži õppurite esindajad Teele Lill ja Sander Issajev 


Akadeemia üliõpilaskonna põhikiri
 

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] sisekaitse.ee või konkreetse üliõpilase meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

 

ÜE vastuvõtt teisipäeviti 12.00 - 13.00

ÜLIÕPILASESINDUSE FACEBOOK

ÜLIÕPILASESINDUSE INSTAGRAM