Kvaliteet

 

Tänaseks on loodud mitmeid erinevaid tugimaterjale õppejõududele ja e-õppe praktiseerijatele, mis aitavad õppematerjali ning õppeprotsessi läbimõeldult ette valmistada, läbi viia aga ka parendada.

Soovi korral nõustame õppejõude metoodiliselt ja tehniliselt e-kursuste ja õppematerjalide kavandamisel ning väljatöötamisel lähtuvalt headest tavadest. Vajadusel pakume ka tuge tehnilisel teostusel.  

Samm-sammuline käsiraamat aitab luua oma esimest e-kursust või parandada juba olemasolevaid ja toimivaid kursusi. Juhendi iga peatüki lõpus on loetletud olulised kvaliteedinõuded

Tunnustused:

 

kvaliteedimärk2024

 

  1. 2024 "Vanglaametniku baasõppe koolitus" Andryco Muuga
  2. 2022 "Tehnoloogika - tehnoloogia trendid ja suunad globaalses kontekstis" Ankki Aardemaa
  3. 2017 "Operatiivtööde tulemuslik juhtimine päästemeeskonna juhile" Stella Polikarpus, Ramon Ruotsi, Marit Dremljuga-Telk
  4. 2015 "Riiklikud infosüsteemid ja andmekaitse" Raul Savimaa
  5. 2014 "Politseitöö areng ja tegutsemisstrateegiad Euroopas" Joosep Kaasik  ja "Maksuõigus ja maksumenetlus" Kerly Randlane
  6. 2013 "Teaduse filosoofia" Indrek Meos ja "Maksuvõlgade sundtäitmine" Kerly Randlane
  7. 2010 "Süüteomenetlus" Ülle Vanaisak
  8. 2009 "Väärteomenetlus I (PK060) "Ülle Vanaisak