Vanglaametnik

Kas tahad, et seaduse vastu eksinud ei satuks kuritegelikule teele tagasi? Anname sulle võimaluse innustada ja juhtida nii ennast kui teisi. Vanglaametniku kutseõppes saad hea ettevalmistuse töötamaks vanglas valvuri või saatja ametikohal. 

Saad töötada vaheldusrikkas ja põnevas keskkonnas, suunata inimesed õigele teele.

üldinfo

Esita avaldus SAIS-is


Õppetöö

Õpe on praktiline ning teadmised omandad nii ühes Eesti tänapäevases vanglas kui ka Sisekaitseakadeemias. Juba viie kuu pärast saab sinust professionaalne valvur, kelle peamine tööriist on tarkus, visioon ja kindel sõna. Töö vanglateenistuses on vastutusrikas ja väljakutseid pakkuv. Õpingute ajal on sulle tagatud ühiselamukoht akadeemia Tallinna ühiselamus, tasuta toitlustus ja ametikohale vastav töötasu.

Õppekava

Õpe toimub suures osas töökoha põhiselt. Vanglaametniku õppekava valmistab ette tööks valvuri ja vanemvalvurina. Valvuri töö hõlmab endas eeskujuks olemist, igapäeva elu-olu korraldamist, head motiveerimise oskust, vajaduste ja olukordade märkamist. Oma otsuste, tegude ja eeskujuga aitab valvur hoida tavaellu naasmiseks vajalikku distsipliini ja on vangile motiveerivaks toeks. Õpingute käigus õpitakse tundma ja juhtima inimesi – iseennast ja ka teisi.

Tutvu õppekavaga Rakenduskava Rakendusplaan


 

skeem avaldusest õppimiseni vanglaametnik


 

Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind katsetele ja vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 54 punkti ning vanglaametniku õppekavale tagab õppekoha 36 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad vanglaametniku õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase;
 • eesti keele oskus ja
 • laitmatu taust.

Vanglaametniku kandidaat läbib enne õppima asumist ka taustakontrolli ja tervisekontrolli. Taustakontrolliks annad nõusoleku digiallkirjastatud isikuankeediga, mille SAIS-is meile esitad. Kontrolli tehakse lähtuvalt vangistusseaduse §-st 114 ning sellest võib sõltuda kogu vastuvõtu tulemus ehk kui otsus on negatiivne on kogu vestluse tulemus 0 punkti. Tervisekontroll tehakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 22.01.2013 määrusest nr 12 ja sinna suuname õppimise kinnitanud kandidaadid enne immatrikuleerimist.

 

Sisseastumine SAIS-is

Täida, digiallkirjasta ja krüpteeri isikuankeet.

Lae alla isikuankeet

 

SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • kehaliste katsete tulemuste üle toomise tõendi;
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.
 

Isikuankeedi meelespea

 1. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.
 2. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 3. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 4. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 5. Pärast allkirjastamist tuleb fail krüpteerida adressaadile Justiitsministeerium Taustakontroll. Krüpteerimise juhise leiad siit.

 


 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

40

16

Kehalised katsed

3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus

Vaata lisainfot

5

1

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

KOKKU

54

17

 Vastuvõtu I etapis tagab õppekoha 36 punkti.


Pärast lõpetamist

Sind ootab kindel töökoht vanglates üle Eesti. Samuti saad õpinguid jätkata korrektsiooni õppekaval.

Tutvu karjäärivõimalustega SIIN.


Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust vanglateenistuse kolledži õppekorralduse spetsialistiga:

Kristi Dodjak
5348 9809
kristi.dodjak [at] sisekaitse.ee

Liina Aavik
524 7168
liina.aavik [at] sisekaitse.ee

Vastuvõtu üldinfo
513 8295
vastuvott [at] sisekaitse.eetabindex="-1"