Kasulik info õppurile

 

Õpilas- ja üliõpilaspiletite tellimine

Üliõpilaspiletite ja õpilaspiletite (ISIC Student ja ISIC Scholar) taotlemine Sisekaitseakadeemias toimub elektrooniliselt veebirakenduse https://eduid.ee/ vahendusel. 

Kaartide valmistamine võtab aega kuni 10 päeva ja selle valmimisel saadetakse taotluses märgitud e-posti aadressile vastavasisuline teade.  Tellitud üliõpilaspileti ja õpilaspileti saab kätte isikut tõendava dokumendi alusel üliõpilasesindusest Kase 61 ruumist C110, Väike-Maarja ja Paikuse koolis väljastab kaarte õppekorralduse spetsialist.

Kui õpilas- või üliõpilaspilet on rikutud, kadunud, varastatud või hävinud, tuleb teha uus taotlus kaardi saamiseks, kehtetu pilet deaktiveeritakse.

Juhul, kui tellimisel tekib tehnilisi tõrkeid, siis võtke ühendust õppeosakonnaga.

Nõustamine

Küsimuste või murede korral on kõige õigem esimesena pöörduda rühmavanema või õppekorralduse spetsialisti poole. Kui nemad ise aidata ei oska, siis oskavad nad kindlasti murega õige inimeseni suunata. Vastavalt teemale ja küsimusele saab olla abiks ka õppejõud, praktika juhendaja, praktika kuraator, õppekava juht, kolledži direktor, haridustehnoloogid ja õppeosakonna töötajad. 
Rühmavanemate tööd reguleerib "Rühmavanema juhend".
Õppurite toetamisest ja arendamisest lähemalt saab lugeda dokumendist "Õppuri arengut ja toimetulekut toetav tugisüsteem".

IT-tehniliste murede korral pöördu SMITi kasutajatoe poole aadressil itabi [at] smit.ee või telefonil +372 612 3333.  

Vaimne tervis

Sisekaitseakadeemias nõustab õppureid kaplan Mikk Leedjärv
Kaplaniga saab kontakti tel: 56617247, e-mail: mikk.leedjarv [at] sisekaitse.ee
  
Psühholoogilist nõustamist õppuritele pakub Jako Koolitus OÜ.
Nõustamisele registreerumine käib kodulehe kaudu https://jako.ee/noustamine/  vajutades  nupukesele “Küsi nõustamisaega”. Seejärel võtab nõustaja/assistent õppuriga ühendust ning pakub välja sobiva aja. Õppuritel on võimalus ka helistada: tel. 521 5046 - Karolina Kamenik (koolitusjuht/assistent).
Nõustamisteenust osutatakse eesti, vene ja inglise keeles kas silmast-silma kohtumistel või kaugnõustamise teel (telefon, Zoom, MSTeams).
Nõustamiste maht ühele õppurile on 4 korda (1 kord = 45-90min). Suurem nõustamiskordade arv lepitakse vajadusel kokku täiendavalt.
Esimest nõustamisaega pakutakse maksimaalselt 14 päeva jooksul, kriisinõustamise puhul 24 - 48 tunni jooksul.
 

Võõrkeelte oskus ja nende õpetamine

Enamikel Sisekaitsekadeemias õpetatavatel erialadel töötades on suhtlemine ning probleemide lahendamine võõrkeeles, eriti vene keeles, igapäevane. Seetõttu on ka õppetöös suurt rõhku pandud lisaks erialaõpingutele ka keeleõppele: õppima asudes ning  õpingute jooksul toimuvad keeletaseme testimised, mille tulemusena suunatakse õppurid vastavatesse keeleõppe rühmadesse. Lisaks saab võõrkeelt harjutada praktika käigus, lõimitud aine- ja keeleõppena (LAK-õpe) erialatundides ning erialase vene ja inglise keele tundides.

Kes ei ole enne Sisekaitseakadeemiasse astumist vene või inglise keelt õppinud, sellel võib olla keeruline aega ja jõudu suures mahus keeleõppele pühendada, kuid kindlasti ei ole see võimatu!
 

Õppekulude hüvitamine

Sisekaitsekadeemias õppivatele päevaõppe õppuritele makstakse stipendiumi ning teatud erialadel kaetakse ka toitlustamise ja majutuse kulud. Kindlasti eeldatakse seetõttu ka, et pärast õpingute lõppu siirdub lõpetaja valitud erialale tööle. Kes tööle minna ei soovi või katkestab õpingud ilma mõjuva põhjuseta, peab temale tehtud  õppekulud hüvitama. Akadeemial on õigus teha erandeid. Näiteks võib õppekulude hüvitamist mitte nõuda, kui õppur katkestab õpingud esimese semestri jooksul eriala sobimatuse tõttu või tervislikel või ametikohale mittesobivate isikuomaduste tõttu. Sisekaitseakadeemial on õigus õppekulude hüvitamist muu hulgas mitte nõuda kui õppur tegutseb pärast õpingute katkestamist või lõpetamist abipolitseinikuna või vabatahtliku päästjana. Loe täpsemalt Kõrgharidusseadusest ja Vangistusseadusest.

 

Viimati muudetud 23.08.2022.