Edulood

Politsei -ja piirivalvekolledži parimad praktikajuhendajad 2016/2017. õppeaastal

 

Veera Blinova

Vanemväärteomenetleja, Narva politseijaoskond

“Mulle meeldib minu töö, töötada noortega, edasi anda oma kogemusi ja oskusi. Praktikantide juhendamisel tunnen, et  pean ise pidevalt täiendama oma teadmisi ja oskusi, et olla õpilastele hea juhendaja. Hea juhendaja tunnuseks on professionaalsus ja oskus anda oma oskusi juhendatavale nii, et kadettidel oleks tahe meie tööd teha. Juhendaja ja juhendatava vahel peab olema  pidev ja avatud tagasiside ja see võimaldab saavutada head tulemust. Juhendaja peab alati vastama igale tööd puudutavale küsimusele.”

Juhendatavate tagasiside Veera kohta

„Veera on äärmiselt abivalmis ja toetav juhendaja, kes alati leiab aega nii kadettidele kui ka akadeemiale. Veera reageerib alati pöördumistele, küsimustele ning annab väga põhjalikku tagasisidet nii praktikantide kui ka praktika korraldamise kohta.“

„Kadettide juhendamisel usaldab kadette, laseb neil tegutseda iseseisvalt, mis annab kadettidele usku endasse. Kadettide tagasiside tema kohta on igati positiivne.“


 

Indrek Hindreus

Patrullpolitseinik, Jõhvi politseijaoskond

Juhendatavate tagasiside Indreku kohta

„Koostöö tegemise ajal on Indrek asjalik ja konkreetne, annab põhjalikku tagasisidet kadettide tegevuse kohta. Tema poole sai kadett alati murede ja probleemide korral pöörduda. Ta juhendas piisavalt ning andis ka tagasisidet ja soovitusi, kuidas edaspidi midagi paremini teha.“

„Indrek on väga positiivne, sõbralik ja abivalmis inimene. Tal ei ole probleeme inimestega suhtlemisel, isegi rikkujatega suhtleb ta viisakalt. Mõned isikud, kellele patrullvahetuses olles on koostatud rikkumise kohta kiirmenetluse otsus, on teda isegi pärast kiitnud inimliku suhtumise ja viisaka käitumise eest. Juhendaja oli kadetile nii teadmiste kui ka käitumise poolest suureks eeskujuks.“


 

Kaido Meelind

Väärteomenetleja, Rakvere politseijaoskond

Juhendatavate tagasiside Kaido kohta

„Kaido on sõbralik, positiivne ja koostööaldis politseiametnik.Temaga on alati meeldiv koostööd teha nii akadeemial kui ka praktikantidel. Juhuslikult jaoskonna ruumides Kaidoga kokku sattudes paneb naeratus päeva särama.“

„Minu juhendaja Kaido Meelind on täpselt selline, kes paneb oma juhendatava tööle. Ta näitab asjad ära, kuidas miski käib, ja siis laseb mul endal proovida. Ei ole lihtsalt passimist minu poolt, vaid mu juhendaja on seisukohal, et ainult tehes õpitakse, ja see mulle meeldib. Ta usaldab mind üpris palju, kuid sellest hoolimata vaatab, et mul ei tuleks lohakusvigu sisse. Kui midagi uut on, millest me ei ole veel rääkinud / mida me ei ole teinud, siis ta seletab mulle ära, miks mida ja kuidas kus teha. Olen väga rahul enda juhendajaga“.


 

Voldemar Kangilaski

Piirivalvur, Narva piiripunkt

Juhendatavate tagasiside Voldemari kohta

„Voldemar on kadette juhendades väga kohusetundlik, tähelepanelik ja julge. Ta reageerib õigeaegselt olukordadele, annab väga põhjalikku tagasisidet nii kadettidele kui praktika ajal toimuvale. On näha tema tahet teha koostööd ning tulevase kolleegi ettevalmistamisse suhtub ta tõsiselt. Voldemari tagasiside praktikantide kohta aitab ennetada olukordi, kus tööle võib sattuda ebasobilik kolleeg. Lisaks on Voldemari tagasiside suureks abiks ka akadeemiale."


 

Päästekolledži parimad praktika juhendajad 2022

Päästeamet

  • Lõuna regioon – Kalev Tiirmaa 
  • Põhja regioon – Aleksandr Skoromnõh
  • Ida regioon – Daisi Käger
  • Lääne regioon – Kristi Kais            

 

Häirekeskus

  • Põhja keskus -  Kristiina Kees

 

Justiitskolledži parimad praktikate juhendajad

 

Terje Lukk

Inspektor-kontaktisik, Tartu Vangla

Terje Lukk on loomult maksimalist, kes ei jää enne rahule, kui on saavutanud täiusliku tulemuse. Samas on ta ka väga enesekriitiline. Tal on suur kogemuste pagas, teab ja tunneb vanglas tehtavat tööd väga põhjalikult. Terje on sõbralik, juhendamisel alati rahulik ning mõistev ka siis, kui on näha, et õpilane ei saa koheselt kõigest aru (või vajab pikemalt lahti seletamist). Oskab ja tahab oma teadmisi jagada.

 

 

Juhendatavate tagasiside Terje kohta:

„Terje on väga põhjalik juhendaja ja ootab oma praktikantidelt pühendumust, mis on väga hea. Soovitan kindlasti Terjet ka järgmistele praktikantidele“.

„Juhendaja oli väga süsteemne. Praktika esimesel päeva selgitas meile ära, mida meilt oodatakse ning viimasel päeval samuti vestlesime ning arutasime kuidas praktika läks. Juhendajaga koostöö toimis hästi“.

„Väga julgustav ja motiveeriv oli näha selles süsteemis nii pikalt töötanud inimest, kes teeb tööd sellise pühendumuse ja õhinaga. Tema suurteks plussideks on täpsus ja väga hea planeerimisoskus. Ta tõesti panustab organisatsiooni arengusse.  Kindlasti soovitan teda ka teistele kadettidele“.

„Väga tugev isiksus. Hea suhtleja ja juhendaja. Julgen soovitada oma juhendajat kõigile. Sellepärast et kui koolist praktikale tulles ei tunne veel ennast päris kindlalt, siis praktika lõppedes on kindlustunne kasvanud ikka tublisti“.


 

Merike Aren

Vanemvalvur, Tartu Vangla

Merike Aren on ametnikuna väga korrektne, nõudlik enda ja teiste suhtes ning tal on isiksuseomadusi, mis on vajalikud väikse grupi juhiks olemiseks. Ta on kogenud, teotahteline ja nõudik ametnik, kellel on erialane haridus ja tööks vajalikud teadmised.  Merike on juhendamisel järjekindel ja põhjalik, samas piisavalt empaatiline, et juhendatav tunneb end tema juhendamisel olles kaasatu ja juhendatuna. Tagasiside on olnud alati positiivne.

Juhendatavate tagasiside Merje kohta:

„Juhendaja on abivalmis kõigis oma tegevustes, koostöö sujus hästi. Ta oskab väga hästi valvuri teenistusülesandeid lahti seletada ja annab lisaks omapoolseid soovitusi. Ta on oma töös korrektne, mistõttu on heaks eeskujuks. Avatud ja väga meeldiv inimene. Merjel väga head teadmised, seletas kõik olulise, mida valvur teadma peaks lahti ning leidis alati meie jaoks aega“.

„Soovitan juhendajat ka teistele õppijatele. Ta räägib selge häälega ja selgitab rahulikult. Asjalik ja konkreetne“.


 

 

Kristiina Puss

Inspektor-kontaktisik, Viru Vangla

Kristiina on väga rahulik, tasakaalukas, empaatiline inimene. Ta ei kohku raskuste ees ning vajadusel on valmis panustama juhendamistegevusse kõik endast oleneva. Kristiinal on kogemust juhendajana olnud alates 2015. aastast ning on selle aja jooksul juhendanud palju praegu teenistuses olevaid inspektor-kontaktisikuid. Kristiina on kogenud, oma töös täpne, rahulik, selgitav, hea ajaplaneerimise  oskusega.

Juhendatavate tagasiside Kristiina kohta:

„Kristiina Puss oli väga hea juhendaja, kellega oli meeldiv suhelda, koostöö sujus hästi ning juhendaja arvestas palju praktikantide arvamusega. Samuti oli ta professionaalne ning tundis oma tööd hästi, mistõttu sain temalt oma küsimustele alati asjakohased vastused“.

„Omavaheline koostöö juhendajaga oli väga hea ning juhendaja toetas igati ning aitas mind praktika jooksul. Juhendaja tagasiside oli alati väga põhjalik ja asjakohane“.

„Praktikaväljundite kiiremale saavutamisele aitas kaasa see, et juhendaja oli ette valmistanud meile vajalikud materjalid, seetõttu ei tekkinud situatsiooni, kus tegevust/õppimist üldse ei olnud“.


 

 

Kai Koorm

Inspektor-kontaktisik, Tallinna Vangla

Kai on iseseisev ja väga tugev oma ala spetsialist, ta on nõudlik enda ja teiste suhtes. Ta märkab, julgeb kaasa rääkida, võtta vastutust ning oma otsuseid põhjendada. Oma töös on ta eesmärgipärane ja lahendustele orienteeritud. Tema suur pluss praktikajuhendana on tema professionaalsus ja  asjaolu, et ta ei jäta asju juhuse hooleks. Suhtlemiselt on Kai väärikas: ta suhtub inimestesse eelarvamuste vabalt ning läheneb individuaalselt. Ta tunneb hästi oma valdkonda ja tal on tahe tulevasi kolleege arendada ning oma teadmisi edasi anda.

Juhendatavate tagasiside Kai kohta:

„Soovitan juhendajat ka teistele kadettidele. Kontrollis kohe materjalid üle, kui midagi valmis sain, leidis alati minu jaoks aega, mingisuguseid viivitusi ei esinenud“.

„Soovitan oma juhendajat teistele kadettidele, sest ta on hästi rahulik ja sõbralik ning isegi kadeti poolt tehtud rumala vea puhul ei lähe endast välja“.

„Tal on hea ülevaade kadettide poolt tehtavast ja sellest, mis vaja praktika käigus teha. Kai tagasiside oli väga põhjalik“.


 

 

Diana Põri

Vanemvalvur, Tallinna Vangla

 

„Diana on väga abivalmis, nõudlik ja professionaalne juhendaja. Tihti juhendab ta ka uusi töötajaid, kes  ei ole temale määratud juhendatavateks. Tema kogemuste pagas on nii suur, et ta võib rääkida ükskõik millisest töölõigust vanglasüsteemis. Töökaaslased kiidavad ka Diana igapäevast abivalmidust“.


 

 

Finantskolledži parimad praktikate juhendajad

 

Annela Sinisalu

Juhtiv maksuaudiitor, Maksu- ja Tolliamet

Praktikajuhendajate ülesandeks on juhendada ja nõustada praktikanti praktika läbimisel ning anda pidevalt tagasisidet. Praktikajuhendajaks saab olla ametnik, kel on huvi ning soov jagada oma kogemusi, on avatud suhtleja, koostööaldis ning mõistev, kuid samas otsusekindel ja nõudlik. Praktikajuhendaja on justkui asutuse peegel – täpselt sellisena nagu me praktika jooksul praktikandile meie tegevusi peegeldame, selline mulje meist ja meie tegevustest jääb. Seega kindlasti ei saa võtta prktikajuhendamise ülesannet vähem olulisena kui ükskõik millist muud tööülesannet. Kui asutuses on mul tööstaaži 15 aastat, siis praktikajuhendajana olen tegev olnud ca 8 aastat. Aastast aastasse olen püüdnud praktika ja juhendamise protsessi paremini läbi mõelda ning oma juhendamise oskusi parendada. 2017. aastal valis Sisekaitseakadeemia mind üheks parimaks praktikajuhendajaks, seega tundub, et olen liikunud õiges suunas.

Kuna minu oma igapäevane töö tiimijuhina on ka paljuski seotud juhendamise ja nõustamise ning oma kogemuste jagamisega, siis kindlasti on see kasuks ka praktikajuhendajaks olemisele. Mul on olnud õnne, et enamus minu praktikantidest on olnud väga innustunud ning õpihimulised, kellega koos töötamine on lausa nauding. Kui on küsimus, mis mind motiveerib iga aasta sellist lisaülesannet võtma, on see, et esiteks mulle meeldib oma kogemusi jagada, mulle meeldib noortega koostööd teha ja ma soovin olla noorele koolilõpetajale toeks töökoha valikul. Minu jaoks on motiveeriv kui minu tubli praktikant avaldab peale praktikaperioodi soovi meie asutuses tööd jätkata. Järelikult olen suutnud praktika perioodi jooksul meie tööd peegeldada võimalikult mitmekülgselt ning huvitavalt. Mul on rõõm märkida, et minu praktikantidest 4 on jätkanud oma tööd Maksu-ja Tolliametis ja mis veel meeldivam, kõik nad on soovinud jätkata tööd minu enda tiimis. Samas ei ole vähem motiveerivamad ka olukorrad kui praktikant saab parktika perioodil aru, et see eriala talle ei sobi ja valib endale teise töökoha. Praktika eesmärk on mõlemal juhul täidetud, sest just praktikaperiood on see, kus praktikant peab kõigele muule saama ka tunnetuse, kas valitud töö pakub rahuldust ning kas see töö ja keskkond on selline, kus oma tööelu alustada. Edukad saame olla vaid juhul kui tegeleme ülesannetega, mis meile meeldivad ja huvi pakuvad.