Lisapunktid

Mille eest lisapunkte on võimalik saada?

Kutse- ja rakenduskõrgharidusõppe kandidaatidel on võimalik varasemate teadmiste, saavutuste ja tehtud töö pealt koguda lisapunkte. Lisapunkte antakse neljas kategoorias, igas kategoorias on võimalik saada kõige enam 3 punkti. Maksimaalselt antakse kandidaadile 9 lisapunkti.

Lisapunkte ei ole võimalik saada nii sisekaitseõppe kui ka vabatahtliku töö eest. Kui oled gümnaasiumis läbinud sisekaitseõppe ja teinud siseturvalisuse valdkonnas ka vabatahtlikku tööd, pead SAISis valima, mille eest lisapunkte soovid.

 

Kategooriad
Punkte
Täpsem info
Erakordsed saavutused õppetöös 1–3

Kui oled lõpetanud hõbe- või kuldmedaliga; oled viimase kolme aasta jooksul saavutanud auhinnalise koha riiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil.

Tippsportlikud saavutused 1–3 Kui oled viimase kahe aasta jooksul saavutanud medalikoha rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või esikolmiku koha Eesti meistrivõistlustel (olümpiaalad, ametkondlik- või üliõpilassport)
Sisekaitseõpe 1 või 3 Kui oled gümnaasiumis läbinud vähemalt ühe sisekaitseõppe kursuse, antakse 1 punkt; kui oled läbinud vähemalt kolm kursust, antakse 3 punkti
Vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas 3 Kui oled viimase viie aasta jooksul teinud vabatahtlikku tööd siseturvalisuse valdkonnas vähemalt kaks aastat

 

 

Sisekaitseõpe

Mitmed Eesti gümnaasiumid on sõlminud Sisekaitseakadeemiaga koostööleppe ning pakuvad oma gümnasistidele sisekaitseõppe valikainet, milles antakse teadmisi ja oskusi siseturvalisuse valdkonna erialadelt. Lisapunkte on sisekaitseõppe eest võimalik saada neil kandidaatidel, kes on gümnaasiumis läbinud vähemalt ühe sisekaitseõppe kursuse. Seejuures palume tähele panna, et akadeemiasse kandideerimisel ei anta lisapunkte riigikaitseõppe läbimise eest.

Loe lähemalt sisekaitseõppe kohta ja vaata akadeemia partnerkoole siit.

 

Vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Siseturvalisuse valdkonnas on mitmekesised võimalused vabatahtliku töö tegemiseks. Hindame väga, kui oled juba andnud oma panuse turvalisema Eesti loomisse ning tegutsenud siseturvalisuse valdkonnas vabatahtlikuna. Arvestame vabatahtliku tööna just Päästeametis, Politsei- ja Piirivalveametis ning Häirekeskuses kaasalöönute panust.

 

Vaata täpsemat infot vabatahtlike kohta:

Päästeamet   Politsei- ja Piirivalveamet   Häirekeskus

 

Vabatahtlike tööd reguleerib päästeseadus (sh Häirekeskus), politsei ja piirivalve seadus ning abipolitseiniku seadus.

 

 

Kuidas lisapunkte taotleda?

Lisapunkte tuleb taotleda juba SAISis avaldust esitades.

Erakordsete õppetöö ja tippsportlike saavutuste eest lisapunktide saamiseks märgi SAISis vastavasse lahtrisse vabas tekstis taotlussoov. Medalitega lõpetanud ei pea eraldi taotlussoovi esitama, kui just SAISi avaldusele ei kuva seda välja.

Sisekaitseõppe eest lisapunktide saamiseks tuleb SAISi avalduse juurde laadida üles Sisekaitseakadeemia väljastatud tunnistus või tõend. Vastasel juhul ei ole võimalik lisapunkte saada. Alates 2019. aastast on Sisekaitseakadeemia väljastanud sisekaitseõppe tunnistusi või tõendeid elektrooniliselt, seega oled saanud infosüsteemist e-postile unikaalse lingi oma tunnistuse või tõendi vaatamiseks ja allalaadimiseks. Kui sa ei ole endale tunnistust või tõendit salvestanud, siis saad selle registreeritud kasutajana täiendusõppe infosüsteemist. Sisse logida või kasutajaks registreeruda saab siin.

Kui kandideerid I etapis ja oled alles gümnaasiumit lõpetamas, saad sisekaitseõppe eest lisapunkte taotleda enda kooli väljastatud tõendi alusel. Seejuures pea meeles, et lisapunkte on võimalik saada vaid nende kursuste eest, mis on katsete ajaks läbitud. Palu koolilt allkirjastatud õppimistõendit, kus on märgitud juba läbitud kursused, ning laadi see SAISi avalduse juurde.

Vabatahtliku töö eest lisapunktide saamiseks tuleb SAISi üles laadida selle ametkonna tunnistus või tõend, kelle juures vabatahtlikku tööd on tehtud. Vastasel juhul ei ole võimalik lisapunkte saada.

 

Kui oled teinud nii vabatahtlikku tööd kui läbinud ka sisekaitseõppe, siis vali SAISis, mille eest punkte taotleda soovid. Mõlema eest lisapunkte ühele kandidaadile ei anta.

 

Kas sinu saavutused ei mahu nende kategooriate piiridesse?

Ära heida meelt ja kogu oma saavutused kokku vestluseks. Seniseid kogemusi hinnatakse igale õppekavale kandideerides, tutvu vestluste hindamiskriteeriumitega lähemalt õppekavade juures.