Uurimisprojekti „Mehitamata õhusõiduki, laserskänneri ja fotokaamera kasutamine sündmuspaiga kaardistamiseks“ aruande esitlus

Sündmuspaiga kaardistamine

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus koos Politsei- ja Piirivalveametiga korraldavad 7. märtsil 2024.a ühise uurimisprojekti „Mehitamata õhusõiduki, laserskänneri ja fotokaamera kasutamine sündmuspaiga kaardistamiseks“ lõpparuande hübriidvormis esitluse.  

PPA ja Sisekaitseakadeemia viisid aastatel 2022–2023 koostöös läbi uurimisprojekti „Mehitamata õhusõiduki, laserskänneri ja fotokaamera kasutamine sündmuspaiga kaardistamiseks“.

Uurimisprojekti esitlusel tutvustatakse lähemalt projekti kulgu, leide ning väljatöötatud andmehõivemeetodit. Samuti tutvustatakse edasisi uurimise ning tehnoloogia rakendamise võimalusi.

Esitlusele on oodatud kõik, kel huvi mehitamata õhusõidukite ja laserskänneri tehnoloogia rakendamisvõimaluste vastu!

  

AJAKAVA *

10.30-11.00

Kogunemine ja tervituskohv

11.00-11.15

Tervitussõnad ja sissejuhatus

11.15-12.00

Projekti protsessi ja tulemuste tutvustus

12.00-12.15

Mehitamata õhusõidukite alternatiivne kasutusvõimalus mõõtmiste teostamiseks

12.15-12.30

Uudsed lahendused liiklusõnnetuse sündmuskohal tõendite kogumiseks

12.30-13.15

Küsimused ja arutelu

13.15-13.30

Kokkuvõte ja lõppsõnad

* Korraldajatel on õigus ajakava muuta
 

Registreerumine on lõppenud!

Sündmus toimub hübriidvormis – nii MS Teamsi kaudu kui Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuse auditooriumis A108 (Kase 61, Tallinn). Palume registreerumisvormil kindlasti märkida osalemisviis.

MS Teamsis osalejatel palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida.

Avame virtuaalse ligipääsu MS Teamsi ruumi 7. märtsil kell 10.15 (kohaliku aja järgi).

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   Lisainfo:
Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee