Aukohtu liikmed

Sisekaitseakadeemia aukohus on kogu, mis arutab Sisekaitseakadeemia siseseid akadeemia liikmeskonna põhiväärtuslikke või akadeemilise eetika alaseid eksimusi ja lahendab isikutevahelisi selleteemalisi vaidlusi. Aukohus on seitsmeliikmeline ja liikmed kinnitab rektor.
 

Aukohtu liikmed

Jaanika Puusalu - sisejulgeoleku instituudi esindaja, aukohtu esimees

Indrek Saar - finantskolledži esindaja

Rene Murumaa - politsei- ja piirivalvekolledži esindaja

Kaarel Kraus - vanglateenistuse kolledži esindaja

Regina Kaasik - päästekolledži esindaja

Merle Tammela - administratsiooni esindaja

Karmel Mägi - õpilaste ja üliõpilaste esindaja