Teadus- ja arendustegevus piirihalduse heaks

kaugseire

Piirid, piiriturvalisus ja piirihaldus on üha suurema tähtsuse ja tähendusega Euroopas. Võimalused ja vajadused piiriga seotud teemade teadus- ja arendustegevuse osas kasvavad.  Sisekaitseakadeemia on 2023. aasta septembrist viinud ellu Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalve agentuuri Frontex toetusel projekti, mille fookuses on kaugseire võimaluste mitmekesisem kasutamine piirihalduses. Akadeemia on ka arendamas oma Narva õppekeskuse baasil piirihalduse tippkeskust, et luua süsteemselt seoseid piirihalduse igapäevatöö, teaduse- ja arendustegevuse ning õpikogemuse vahel. 

15. augustil kell 10.30-16.00 toimub Sisekaitseakadeemia inspiratsioonipäev Narva õppekeskuses, mille eesmärgiks on tutvustada projekti tulemusi ning arutleda teadus- ja arendustegevuse vajaduste/võimaluste üle seoses piiri ning piirihaldusega. Päeva sihiks on ka võrgustiku arendamine edasiseks koostööks. 

REGISTREERU

Registreerumine on avatud kuni 1.08 kella 17.00.

Päeva osalejaskonnaks on piirihalduse juhid ja praktikud, partnerametkonnad, kõrgharidusasutused ning teadus- ja arendustegevusega seotud asutused ning ettevõtted.

 

Olete oodatud osalema!

Lisainfo:
Aleksander Raketski
aleksander.raketski [at] sisekaitse.ee