Aukohtu liikmed

Sisekaitseakadeemia aukohus on kogu, mis arutab Sisekaitseakadeemia siseseid akadeemia liikmeskonna põhiväärtuslikke või akadeemilise eetika alaseid eksimusi ja lahendab isikutevahelisi selleteemalisi vaidlusi. Aukohus on seitsmeliikmeline ja liikmed kinnitab rektor.
 

Aukohtu liikmed

Indrek Saar  - finantskolledži esindaja, aukohtu esimees

Rene Murumaa - politsei- ja piirivalvekolledži esindaja

Silvia Luige - justiitskolledži esindaja

Käärt Reitel - päästekolledži esindaja

Mairit Kratovitš - sisejulgeoleku instituudi esindaja

Aiki Pärle - administratsiooni esindaja

Jaan Spaidel - üliõpilasesindaja