Uudised

Finantskolledž hakkab välja andma toimetiste seeriat

finantskolledži inimesed

Sisekaitseakadeemia finantskolledž hakkab välja andma elektroonilist toimetiste seeriat. Selles hakatakse avaldama tolli ja maksunduse erialaga seotud analüütilisi kirjutisi, kus lahatakse erialaprobleeme erinevatest vaatenurkadest, olgu tegemist õiguslike, majanduslike, hariduslike või administratiivsete küsimustega.

 

Toimetiste eesmärk on pakkuda platvormi tolli ja maksunduse valdkonna spetsialistidele, sh õppejõududele, teadlastele, praktikutele, tudengitele, ametnikele, et arutleda valdkonna probleemide ja lahenduste üle kirjeldavate, analüütiliste ja uurimuslike kirjutiste vormis. Toimetiste numbrid hakkavad ilmuma vastavalt käsikirjade esitamise sagedusele, mis annab autoritele kiire ja paindliku võimaluse tutvustada oma uuringute, analüüside ja projektide tulemusi.

Toimetistes avaldamiseks esitatud kirjutised vaadatakse eelnevalt üle finantskolledži akadeemiliste töötajate poolt, kes otsustavad esitatud käsikirjade sobivuse üle ja võivad teha ettepanekuid kirjutiste täiustamiseks. Samas tööde retsenseerimist selle klassikalises mõttes ei toimu. Seega on toimetised hea võimalus õppejõududele ja teadlastele oma uurimistööde esialgsete tulemuste tutvustamiseks ning tagasiside saamiseks, et need hiljem edasi arendada kõrgemal tasemel publitseerimiseks. 

Kaastööd on oodatud aastaringselt aadressil fktoimetised [at] sisekaitse.ee. Täpsemate vormistamisnõuetega saab tutvuda finantskolledži kodulehel.