Uudised

Finantskolledži Toimetiste värske number on ilmunud

toimetised

Seekordsete Toimetiste eesmärgiks on selgitada välja majanduskeskkonna muutuste ja maksuaugu muutujate seosed Eestis ning selle abil hüpotees kas kinnitada või lükata ümber. Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi kvantitatiivne uuring, kus analüüsiti majanduskeskkonda ja maksuauku väljendavate näitajate vahelisi seoseid aegridade korrelatsioonianalüüsiga. Analüüs põhineb Andrus Alase 2023. aastal Sisekaitseakadeemia finantskolledžis kaitstud lõputööl.


fk