Uudised

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti Frontex asedirektor tutvub piirihaldusalase õppe võimalustega Eestis  

frontex

24. ja 25. aprillil väisab Frontexi asedirektor koos ametnikega Eestit, tutvumaks Sisekaitseakadeemia võimalustega piirihaldusalase õppe- ja arendustegevuste pakkumisel ning arutamaks koostöö laiendamist tulevikus. Visiit toimub Sisekaitseakadeemia, Politsei- ja Piirivalveameti ja Siseministeeriumi ühisel korraldusel.  

Neljaliikmelist delegatsiooni juhib Frontexi asedirektor Aija Kalnaja, kes vastutab alalise korpuse haldamise eest. Külalistele tutvustatakse Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskuse õppevõimalusi ja külastatakse simulatsioonikeskust. Lisaks külastusele ja aruteludele Tallinnas antakse külalistele vahetu kogemus Sisekaitseakadeemia sealse õppekeskuse võimalustest ja piiritaristust Narvas.   

„Näeme head võimalust rahvusvaheliseks koostööks, kus Eesti saab Euroopa Liidu piiririigina pakkuda Narva unikaalseid tingimusi ja ekspertkogemust piirihalduse väljaõppeks kõigile osapooltele,“ ütleb Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar. 

„Narvas on suurepärased tingimused piirihaldusalaseks õppeks arvestades, et olemas on mitmekülgne piiritaristu Euroopa Liidu välispiiril, sh eri tüüpi piiripunktide ning maismaa- ja merepiiri võimalused. Akadeemial on koostöös Politsei- ja piirivalveametiga Narvas käepärast ka tipptasemel kompetents ja ekspertiis piirihalduses,“ selgitab Sisekaitseakadeemia prorektor rektori ülesannetes Ingrid Vetka. 

„Frontex on meie hea koostööpartner, kelle töötajad aitavad valvata ka meie idapiiri, samal ajal, kui meie piirivalvurid teevad Frontexi kaudu piirikontrolli teiste Euroopa Liidu riikide välispiiridel. Koostöö laiendamine piirihalduse valdkonnas on oluline ja päevakajaline teema, sest piirihalduses on lähiajal kasutusele võtmisel uusi üle-Euroopalisi infosüsteeme ning regiooni riikides on sarnaselt meile asutud oma välispiiri välja ehitama ja taristut kaasajastama,“ sõnas PPA rahvusvahelise koostöö büroo strateegilise piirihalduse koostöö ekspert Helen Neider-Veerme. 

Frontexi asedirektori esmased muljed nähtust on positiivsed. Aija Kalnaja: „Mulle avaldab muljet õppe- ja hariduskorraldus Eestis ning julgeolekusektori osalejate integratsiooni tase. IKT-põhine õppimine on üks parimaid, mida olen näinud. Loodan, et ühineme meie jõupingutustega paljudes projektides, mis ulatuvad küberturvalisusest kuni piirihalduse alase hariduseni kõigil tasanditel”. 

Koolitusalane ühistegevus ja teaduspõhiste lahenduste väljatöötamine ning testimine rahvusvahelises koostöös Narvas toetab akadeemia tasemeõppe kvaliteedi arendamist ja huvi õppima asumiseks noorte seas. Aktiivne tegevus piirihalduse valdkonnas loob võimaluse saavutada rahvusvaheline nähtavus ja mõju piirihalduse kompetentsikeskusena. Narva ja Ida-Virumaa jaoks toob suurem rahvusvaheline koostöö piirihalduse valdkonnas kaasa võimalused uuteks algatusteks piirkonna kõrgharidusasutustega ja ametkondadega, aga ka uusi külalisi ja teenusetarbijaid, kelle majanduslik jalajälg on kindlasti oluline.   

Frontex toetab ELi liikmesriike ja Schengeni lepinguga ühinenud riike ELi välispiiride haldamisel ja võitluses piiriülese kuritegevusega. Frontex on ELi välispiiridel toimuva piirikontrolli valdkonna tippkeskus, mis jagab luureandmeid ja teadmisi kõigi liikmesriikidega ning naaberriikidega, mis on mõjutatud kolmandatest riikidest lähtuvast rändest ja piiriülesest kuritegevusest.  

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž osaleb Frontexi koolitusasutuste võrgustiku töös, kus arendatakse piirivalvurite õppe- ja koolituskavasid ning korraldatakse piirivalvurite osalemised koolitustel.