Uudised

Ilmunud on raport politsei sõnumi tajumisest eri keelekogukondades

politseisõnum

Ilmus uuringuraport Politsei sõnumi tajumine Eesti eri keelekogukondades. Selle koostajad on Elen Laanemaa, Aida Hatšaturjan, Marju Taukar, Kerli Linnat ja Veronika Ehrenbusch.

Koroonakriis aastail 2019–2021 mõjutas meie ühiskonda sügavalt ning tõi kaasa uued reeglid ja piirangud, mis kehtestati valitsuse korralduste alusel ning jõudsid meie teadvusse peamiselt meedia vahendusel. Selle kriisi ajal ilmnes, et Eesti ühiskonnas oli erinev arusaam nende uute reeglite tähtsusest ja erinev suhtumine nendesse. Lisaks koroonakriisile on mõjutanud maailma poliitilist ja sotsiaalset olukorda ka Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse 2022. aastal. Selliste suurte kriiside kogemusest tuleneb oluline küsimus, kuidas suurendada elanikkonna teadlikkust ja tugevdada reageerimisvõimet tulevaste kriiside korral. Uurimuse eesmärk on välja selgitada, kuidas tajuvad kahe suurima keelekogukonna esindajad Politsei- ja Piirivalveameti kui Eesti siseturvalisust tagava institutsiooni teavitustekste ehk kommunikatsiooni elanikkonnaga. Uurimistulemuste põhjal tehakse raportis ka ettepanekuid Eesti elanikkonna teadlikkuse parandamiseks.