Uudised

Ilmunud on värske raport kiiruskaamerate süsteemi võimalustest

kiiruskaamera

Ilmus Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduri Jaanika Puusalu koostatud raport „Keskmist kiirust mõõtvate kaamerate süsteem: turvalisema liiklusvoo tagaja“.

Keskmist kiirust mõõtvate kaamerate süsteemi tõhusust liiklusõnnetuste ennetamiseks on teoreetilised analüüsid ja senine rakendamine tõestanud. Tehnoloogia, mida mitmed Euroopa riigid on rakendanud juba 15–20 aastat, on nüüd ka mujal Euroopas ja Baltikumis üha laialdasemat kasutust leidmas. Valminud raporti eesmärk on toetada käimasolevat keskmist kiirust mõõtvate kaamerate rakendamise võimaluste uurimist. Raport selgitab selle tehnoloogia tõhusust ja esitab Leedu kiiruskaamerate kasutust hea praktika näitena. Lisaks toob raport välja tehnoloogia kasutusega tõstatunud küsimuste võimalikud lahendused ning kokkuvõttes esitatakse tehnoloogia rakendamiseks täiendavat selgitamist ja hinnangut nõudvate aspektide loetelu.