Uudised

Ilmus analüüs Eesti pandimajateenuse osutamise hetkeseisust ja teenuse kitsaskohtadest

pandimajad

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse teaduri Jüri Saare uurimistöö tulemusena on valminud analüüs Pandimajateenuse osutamine Eestis. Hetkeolukord, probleemid ja lahendused.

2023. aasta alguses puudus tõsikindel teadmine selle kohta, kas pandimajadega seonduvad probleemid on olulised võitluses rahapesu ja muude kuritegudega, kas need on muutunud võrreldes 2016. aasta olukorraga tõsisemaks, jäänud samaks või on aktuaalsuse minetanud. Jüri Saare koostatud analüüsi eesmärk oli anda ülevaade pandimajateenuse pakkumisest, analüüsida pakkumise õiguslikku regulatsiooni ja tuvastada seal olevad puudused. Analüüsi eesmärk oli teha järeldused pandimajateenuse mõju kohta kuritegevusele ja Eesti sisejulgeolekule ning esitada ettepanekud võimalikeks muudatusteks pandimajateenuse osutamise regulatsioonides Eestis.