Uudised

Sisekaitseakadeemia on Euroopa vanglaametnike haridust andvate koolide võrgustiku eesistuja

EPTA

Alates 1. novembrist Sisekaitseakadeemial au olla Euroopa vanglaametnike haridust andvate koolide võrgustiku (European Penitentiary Training Academies Network - EPTA) eesistuja, justiitskolledži direktor Laura Kikas on võrgustiku presidendi rollis, tasemeõppe juhtivspetsialist Kadri Pendin on tegevjuht. Eesistumise aeg on 1 aasta.

Riigiti on vanglaametnike koolitamine väga erinev, seega EPTA peamine eesmärk on valdkondlike teadmiste vahetamine. Võrgustiku liikmeid on kokku 35. Sisekaitseakadeemia liitus võrgustikuga 2018. a. Oleme võrgustiku liikmetega koos osalenud mitmes eriprojektis, näiteks õppematerjali loomise projekt Dynamic securities, dünaamiline järelvalve.

Eesistumise perioodi suurim väljakutse on korraldada 2023. a kevadel võrgustiku iga-aastane konverents Tallinnas, Sisekaitseakadeemias. Selle korraldamise meeskonda saavad olema kaasatud justiitskolledži kõik töötajad ja osaliselt kindlasti ka õppurid, seega sellest tuleb üks tore ühine pingutus. Lisaks sellele soovime eesistumise perioodi ajal võrgustiku liikmetega koostööd teha Euroopa vanglasüsteemidega seotud personali professionaalsuse tõstmisel, muutes nende rolli nähtavamaks uuenduste, heade tavade ja kvaliteedi tagamise osas, olles alati pühendunud Euroopa vanglasüsteemide kõrgetele standarditele.

Lisainfot võrgustikust saab lugeda siit: https://www.epta.info/.