Uudised

Sisekaitseakadeemia ja Eesti Lennuakadeemia sõlmisid siseturvalisust edasiviiva koostööleppe

Koostööleppe allkirjastamine Eesti Lennuakadeemiaga

28. juulil allkirjastasid Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link ja Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel koolidevahelise koostöölepingu. Leping sätestab ühise huvi panustada oma teadmiste, oskuste ning kogemustega mehitamata lennunduse ja kaugseireteemadega seotud teadus- ja arendustöösse ning koolituse läbiviimisesse. Lepiti kokku, et moodustatakse ühiseid uurimisgruppe teadus- ja arendustööks, jagatakse olulisi uurimisteemasid ning toetatakse vastastikuse juhendamisega.

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Lingi sõnul on koostööleping oluline verstapost Eesti siseturvalisuse ja sisejulgeoleku tagamisel läbi kõrgtehnoloogia. Turvalisus algab ju igaühest ja koolide ühine panus nii tehnoloogia kaasamisel siseturvalisuse õppesse kui ka kogu kaugseire- ja droonidega seotud valdkonna arendustegevus on täna väga aktuaalne.

Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel hindab kaugseire-alase koostöö alustamist samuti kõrgelt. „Siseturvalisuse tagamine on oluline tervele Eesti ühiskonnale ja lennuakadeemia kompetentsi kasutamine selle nimel on meile auasi. Meievaheline koostöö on hea näide sellest, et ühine eesmärgipärane tegevus võimaldab mõlemal koolil oma parimat kompetentsi kasutada ja optimeerib seejuures ressursside kasutamist. Alati ei pea üksi tegutsema”, tõdes Kaskel.

Esimeste koostöösammudena alustatakse juba augustis lennumeeskondade ettevalmistamisega, kus osaleb kokku kümmekond tulevast kaugpilooti mõlemast akadeemiast. Koolitus toimub Eesti Lennuakadeemias ning selle käigus omandatakse põhjalikud teadmised lennu ettevalmistusest kuni seireandmete dokumenteerimiseni.

Põhjalik ettevalmistus on aluseks siseturvalisuse jaoks oluliste riiklike seireteenuste väljatöötamisel ja testimisel. Üheks paljudest võimalustest on jääohutus, kus mehitamata õhusõidukit on võimalik kasutada nii jäätugevuse kaardistamiseks kui ka inimeste teavitamiseks, või metsatulekahjudele reageerimine, kus on võimalik droonidega põlengualasid määratleda ja tekkivaid tulekoldeid tuvastada. Kuidas kogu protsess missiooni planeerimisest kuni tehnilise teostuseni ja juriidilise kooskõlani välja peaks nägema, selgitabki välja kahe kooli koostöö.

Kaugseiretehnoloogiate kasutuselevõtul ja teenustesse integreerimisel on valdkondade ühisosa märkimisväärselt suur. Kuna kaugseiret teostavad õhusõidukid on kallihinnalised seadmed, siis koostalitusvõime, mis seisneb ühise ja kõiki osapooli rahuldava tehnoloogia soetamises ja integreerimises asutuse poolt enda tarbeks disainitud teenustega, tagab terviklikuma arengu ja loob märgatava kokkuhoiu.

Koostöölepingu lisana on valmimas ka konkreetsem koolidevaheline tegevuskava, mis käsitleb muuhulgas ka uute kaugseiretehnoloogiate ja -taktikate testimise korraldamist ja ka mehitamata robootikasüsteemide kasutuselevõttu puudutavate strateegiliste uuringute läbiviimist.

Lisainfo:

Veiko Randlaine
Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse juhataja
e-post: veiko.randlaine [at] sisekaitse.ee; tel: +372 506 3046

Maiken Kull
Eesti Lennuakadeemia arendusprorektor
e-post: maiken.kull [at] eava.ee; tel: +372 5666 8569