Uudised

Sisekaitseakadeemia ning Politsei- ja piirivalveamet käisid tutvumas Leedu liikluspolitsei droonipraktikatega

Katse

9.-12. augustil võõrustas Sisekaitseakadeemia ning Politsei- ja piirivalveameti töötajaid Kaunase politsei. Leedu külastuse eesmärk oli tutvuda droonide kasutusega liikluspolitsei töös. Külastuse peamine fookus oli tutvumine meetodiga, kus droonifotode abil rakendatakse sündmuskoha analüüsiks fotogramm-meetriat. Visiidi käigus külastati Kaunase politseid ning Vilniuses asuvaid Leedu kohtuekspertiisi keskust (Lietuvos teismo ekspertizės centras) ja Leedu politsei kriminalistikaekspertiisi keskust (Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras).

Kaunase politsei tutvustas külalistele politseitöö valdkondi, kus droone ja laserskännereid rakendatakse ning erinevaid õnnetuste sündmuskohtadel kogutud andmekogusid. Samuti korraldati  liiklusõnnetuse sündmuskohal droonide kasutamise ja andmete kogumise meetodi demonstreerimiseks näidiskatse, mille käigus kogutud andmeid hiljem Leedu kohtuekspertiisi keskuse eksperdid analüüsida saaksid.

Leedu kohtuekspertiisi keskuses tutvuti nii keskuse töövaldkondadega kui ka täpsemalt viisiga, kuidas kohtuekspertiisi vajadusel drooniga kogutud andmeid ekspert analüüsib. Meetodi selgitust ja eelnevalt töödeldud andmeid täiendas ka eelmisel päeval teostatud näidiskatse andmetel teostatud analüüs.

Leedu politsei kohtuekspertiisi keskuse töötajad selgitasid külalistele täpsamalt nii seda, kuidas droonide kasutus Leedu erinevate piirkondade vahel on jagatud kui ka seda, mil viisil kogutud andmeid talletatakse ja töödeldakse. Lisaks tutvustati viisi, kuidas politsei kriminalistikaeksperdid liiklusõnnetuse sündmuskohal kogutud andmeid analüüsivad.

Leedus on droonid kannatanute ning hukkunutega liiklusõnnetuste sündmuskohtade kaardistamiseks kasutusel aastast 2020 ning just Kaunase politsei on Leedu õigusruumi jaoks sobiva meetodi väljatöötamise alusepanijaks. Liiklusõnnetustel droonide kasutamise parimate praktikate vahetus Kaunase politseiga kasvas välja Sisekaitseakadeemia ja Politsei- ja piirivalveameti uurimisgrupi „Mehitamata õhusõidukite1 kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuse sündmuskohalt andmete kogumiseks„ tegevuse käigus. Käesolev Leedu külastus andis uusi teadmisi Eesti õigusruumi sobivate meetodite edasiseks uurimiseks.

 

pilt_LV

Katse_LV2

Katse LV3