Uudised

Sisekaitseakadeemia sammus õlg õla kõrval uude õppeaastasse 

Avaaktus

Õppeaasta avaaktuse Sisekaitseakadeemia lipuväljakul avas traditsiooniline kadettide rivistus.

2022/2023. õppeaastal alustas akadeemias õppimist üle 400 uue tulevase siseturvalisuse valdkonna spetsialisti, sealhulgas 20 välisõppurit siseturvalisuse partnerkoolidest. Kokku alustab Sisekaitseakadeemias uuel õppeaastal õpinguid ligi tuhat kadetti. 


Aktuse avakõnes märkis rektor Marek Link, et just Sisekaitseakadeemia õppurid on Eesti turvalisuse ja julgeoleku tulevik. „Mul on hea meel, et nii paljusid noori on turvalisuse valdkonna elukutse kõnetanud. Nende noorte kätes on tagada meie riigi põhiseaduslikku korda, et meie õigused ja vabadused oleks kaitstud, et kehtiksid demokraatlikud väärtused, et meil oleks kindel ja turvaline elu.“ sõnas rektor.


Siseminister Lauri Läänemets rõhutas oma kõnes, et kuigi kõigil inimestel on roll ühiskonnas turvalisuse tagamisel, on just Sisekaitseakadeemia kadetid meie tuleviku kindlustunde vundament. „Tänu teie missioonitundele saavad ülejäänud Eesti elanikud pühenduda oma tööle ja perele ning öösel rahulikult magada teades, et nende pere, kodu ja elu on kaitstud. Just turvatunne loob eeldused ülejäänud ühiskonna toimimiseks ning seda tulevikus tänu teile,“ ütles Läänemets oma tervituses.


Õppureid oli tervitamas ka justiitsminister Lea Danilson-Järg. „Sisekaitseakadeemia endise töötajana on mul rõõm näha, et akadeemia kauaaegne murekoht on nüüdseks edukalt lahendatud - endise sõjakooli punavaremete asemele on kerkinud Eesti üks moodsamaid ja ilusamaid õppehooneid,“ tõdes minister. „Akadeemia pakub lõpetajaid kõigile olulistele riigiteenistuse erialadele ning siia õppima asumine on hea valik mitmel põhjusel. Lisaks kaasaegsele õppekeskkonnale ja ühtehoidvale kooliperele annab akadeemia ka väga head haridust, milles on suurepäraselt ühendatud akadeemiline ja ametialane praktiline õpe. Rakenduskõrgharidus on end Eestis, eriti aga akadeemia puhul hästi tõestanud. Eesti riik loodab akadeemia lõpetajate peale ja ootab kõiki enda teenistusse,“ sõnas oma sõnavõtus Danilson-Järg.


Sisekaitseakadeemia üliõpilasesinduse esimees Carmen Tiinas rõõmustas taaskohtumise üle, ning tuletas rivis seisvatele kadettidele meelde, et neist igaühest algab Eesti Vabariik ning meie turvalisus.


Kadette ja kooliperet tervitasid lisaks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, vanglate asekantsler Rait Kuuse ja Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi.