Uudised

Sisekaitseakadeemia teadustööde infotund kutsub osalema

bänner

16. juunil algusega kell 10.00 toimub järjekordne Sisekaitseakadeemia virtuaalne teadustööde infotund.

Seekord teeb ettekande oma värskelt ilmunud teadusartiklist "The Role of Trainers in Implementing Virtual Simulation‑based Training: Effects on Attitude and TPACK Knowledge" (Koolitajate roll visiõppe rakendamisel: suhtumise ja TPACKi teadmiste mõju) Sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli vanemlektor Stella Polikarpus. Sündmuse töökeel on eesti keel ja pooletunnisele ettekandele järgneb 30-minutiline arutelu.

Virtuaalseid simulatsioone kasutatakse kutsehariduses üha enam erialaste pädevuste koolitamiseks. Samas uue tehnoloogia kasutuselevõtt organisatsioonis nõuab koolitajate kaasamist ja nende teadmiste arendamist, et tähenduslikult õppetöösse virtuaalsimulatsioone juurutada. Sisekaitseakadeemias on virtuaalsimulatsioone juba üle kümne aasta kasutatud pääste valdkonnas sellega seotud kompetentside nagu otsustus- ja probleemilahenduse oskuse koolitamiseks ja hindamiseks. Senini puudusid uuringud koolitajate rolli kohta virtuaalsete simulatsioonide põhise koolituse ehk visiõppe juurutamisprotsessis organisatsiooni. Uuringus viidi läbi küsitlus Sisekaitseakadeemia koolitajate (N = 146) seas, et selgitada välja nende roll visiõppe juurutamisel ning selle rolli seos koolitajate hoiakuga visiõppe ja tehnoloogia, pedagoogika ning aine sisuteadmiste (TPACK[1]) suhtes. Uuringust selgus, et visiõppe kasutajate hoiakud on positiivsemad võrreldes koolitajatega, kes ise virtuaalsimulatsioone ei kasuta õppetöö läbiviimisel. Integreeritud teadmised tehnoloogia kasutamisest õpetamisel näivad sõltuvat koolitajate aktiivsest osalemisest virtuaalsete simulatsioonide loomisel. Artiklis arutletakse koolitajate kaasamise rolli olulisuse üle visiõppe rakendamisel ja edukal kasutamisel kutsehariduses.

Infotund toimub MS Teamsis ja sellega saab 16. juuni hommikul liituda siin. Avame ligipääsu virtuaalsele ruumile kell 9.50.  

Sündmus salvestatakse ja selle järele vaatamiseks võtke ühendust korraldajatega: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee.

 

[1] TPACK Technology Pedagogy and Content Knowledge ehk tehnoloogia, pedagoogika ja aine sisualased teadmised