Uudised

Siseministeerium ja Sisekaitseakadeemia panevad gümnasistidele välja sisekaitseõppe stipendiumi

stipendium

Siseminister Lauri Läänemets kuulutas välja 5000 euro suuruse fondiga stipendiumi, mille eesmärk on toetada ja innustada gümnaasiumiklasside õpilasi, kes on võtnud sisekaitseõppe valikaine.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on juurdekasv siseturvalisuse valdkonnas üks põhilisi väljakutseid, mistõttu on oluline noortes äratada varakult huvi politsei, pääste, maksunduse ja tolli ning vanglateenistuse erialade vastu. „Sisekaitseõppe kursused üldhariduskoolides on ühest küljest selleks, et koolinoored mõistaks paremini, kuidas tagatakse Eesti inimeste turvatunne. Üldhariva kõrval on kursuste eesmärk äratada noortes juba koolipingis huvi siseturvalisuse valdkonna vastu ning meelitada missioonitundega noori kaaluma õpingute jätkamist sellega seotud erialadel. Nii on ka see stipendium mõeldud julgustama noori vaatama tuleviku karjäärivalikutes just Sisekaitseakadeemia õppekavade poole,“ ütles Läänemets.

Sisekaitseakadeemia rektoril Kuno Tammearul on väga hea meel, et aasta-aastalt on aina rohkem neid koole, kes oma õpilastele sisekaitseõpet pakuvad. „Sisekaitseõpe üldhariduskoolides kasvatab noortes teadlikkust, mida oma riigi heaks teha saab, julgustab kodanikuaktiivsust ja tekitab huvi akadeemias õppimise vastu. Sisekaitsekadeemiasse kandideerib igal aastal 30-40 sisekaitseõppe läbinud õpilast. Sisseastumisel on sellised õpilased eelisolukorras, sest neil on esmased erialased teadmised ja oskused juba omandatud,“ lisas Tammearu.

Sisekaitseõppe stipendium loodi 2022. aastal Siseministeeriumi ja Sisekaitseakadeemia koostöös. Taotlusi saavad esitada 10.–12. klassi õpilased, kes on läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Stipendiumi võib ühele ja samale õpilasele määrata üks kord. Stipendiumi kogusumma on 2024. aastal 5000 eurot, mille jagunemise kandideerijate vahel otsustab stipendiumikomisjon.

Taotlusi saab esitada kuni 1. maini meiliaadressile sisekaitseope [at] sisekaitse.ee. Stipendiumikomisjon vaatab esitatud taotlused läbi kuu aja jooksul ja esitab siseministrile ettepaneku nimetada stipendiumi saajad, kes kinnitatakse hiljemalt juuni alguseks.  Stipendiaate tunnustatakse Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel.

Sisekaitseõpe on valikõppeaine gümnaasiumiastmes, mille eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud pääste- ja tuletõrjetegevusel, avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös. Sisekaitseakadeemiaga on koostööleppe sõlminud 22 gümnaasiumi üle Eesti ja sisekaitseõppe valikainet õpib igal õppeaastal juba üle 700 õpilase. 

Õppekava läbinud õpilased saavad tunnistuse või tõendi ning Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel annab lisapunktide komisjon 3 lisapunkti kandidaadile, kes on gümnaasiumis õppides läbinud vähemalt kolm sisekaitseõppe kursust. Kui kandidaat on läbinud vähemalt ühe sisekaitseõppe kursuse, saab ta 1 lisapunkti. Tänavune dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse sisseastumiseks on juba avatud. Avalduste vastuvõtt SAISis sisseastumiseks kestab 1. juulini.

Lisainfot sisekaitseõppe ja stipendiumikonkursi tingimuste kohta leiab siit.