Uudised

Teadusajakiri Turvalisuskompass ootab käsikirju 7. numbrisse

kompass

Kutsume teid esitama kaastöid Sisekaitseakadeemia eestikeelse, turvalisusvaldkonna teemasid kajastava teadusajakirja Turvalisuskompassi seitsmendasse numbrisse!

Turvalisuskompass (ETISes klassifikaatoriga 1.2.) avaldab teoreetilistel ja empiirilistel uuringutel põhinevat originaalset eelretsenseeritud materjali. Kaastöid ootame kõikidel teemadel, mis tegelevad ühiskonna turvaliseks toimimiseks ja selle tagamiseks vajalike protsessidega, esindamaks valdkonna distsipliinide rohkust ja tehtava teadustöö mitmekesisust. Ajakirja ootame kaht liiki kaastöid: tava- ja ülevaateartikleid. Tavaartikli maht on kuni 60 000 tähemärki (koos tühikutega) ning ülevaateartikkel (nt konverentside ülevaated, teadus- ja arendusprojektide ülevaated) kuni 18 000 tähemärki (koos tühikutega). Ajakirja toimetamispoliitika ja teksti vormistamise nõuded leiate siit.

Turvalisuskompassi seitsmenda numbri kaastöid ootame eelretsenseerimiseks hiljemalt 23. augustiks 2024.a aadressil teadusinfo [at] sisekaitse.ee.

Kaastööga e-kirja palume pealkirjastada TURVALISUSKOMPASS KAASTÖÖ. Ühes e-kirjas, kuid eraldi .docx dokumentidena, palume esitada autori lühitutvustuse koos kontaktandmetega ning anonümiseeritud käsikiri. Vajadusel lisage e-kirjale ka originaalfaili formaadis artiklit illustreeriv materjal (nt graafikud, tabelid ja pildid).