Uudised

Veebiseminar Hiinast lähtuvatest ohtudest meie turvalisusele läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade

hiina

Kutsume osalema Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse korraldatavale veebiseminarile „Hiinast lähtuvad ohud Eesti julgeolekule läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade“.

Sündmus toimub 24. mail algusega kell 10.00 (kohaliku aja järgi) MS Teamsis.

Viimasel kümnendil on Hiina Rahvavabariigist (edaspidi Hiina) lähtuv hübriidoht saanud läänes üha enam märgatavaks ja tuntavaks. Majanduskasvuga ei ole Hiinas kaasnenud demokraatia tugevnemist ega Hiina lõimumist Teise maailmasõja järgse reeglitepõhise maailmakorraga, tema muutumist selle vastutustundlikuks osanikuks (responsible stakeholder), nagu läänes loodeti, vaid pigem vastupidi: Hiina poliitikas on tugevnenud autoritaarsus ja revanšistlikud püüded tõusta maailma juhtriigiks ja kehtestada uus, Hiina mudelil põhinev maailmakord (pax Sinica).

Kuna Hiina on oma viimase aja poliitikas positsioneerinud ennast varjamatult lääne süsteemi, eriti USA, vastase ja agressiivse Venemaa toetaja ehk strateegilise partnerina, ei ole Hiinast lähtuv julgeolekuoht meile pelgalt hüpoteetiline ega teoreetiline, vaid juba ammu käesolev ja praktiline. Kuna Eesti kuulub lääne süsteemi ja panustab aktiivselt Venemaa agressiooni tagasilöömisse, ei saa me sellest lähtuvalt ka Hiina ohtudest mööda vaadata ega neid ignoreerida, vaid peame nendega igapäevaselt tegelema ning suhetes Hiina ja teiste riikidega süsteemselt arvestama.

Eesti puhul ei ole meil (veel?) põhjust rääkida majanduslikust sõltuvusest Hiinast, kuid nn tundliku tehnoloogia tarneid Hiina ettevõtetelt eeskätt Eesti riigihangete kaudu nähakse tõsiselt kasvava ohuna. Paljude maade kogemusest on teada, et Hiina kasutab neid ära jälgimiseks ja luuretegevuseks ning otseseks majanduslikuks ja poliitiliseks mõjutamiseks. Ka Hiinast lähtuvad võimalikud kübersekkumised või isegi -rünnakud on kasvavalt päevakorras ning Eesti valitsus ja riigiasutused nendega ka tegelevad.

Veebiseminaril vaatlevad Eesti parimad asjatundjad kogu maailma puudutavas raamistuses Eestis aktuaalseid probleeme ja üksikjuhtumeid, mis lähtuvad Hiinast läbi tehnoloogia- ja kübervaldkondade. 

Paneeldiskussioonis püütakse jõuda mõningate praktiliste soovituste ja ülesannete sõnastamiseni, kuidas Eesti riik peaks nendesse ohtudesse suhtuma ja mida kõige kiiremas korras ette võtma, et need ei realiseeruks.

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saab teha siin.

Registreerumine lõppeb 22. mail kell 16.00.