Parimad lõputööd 2021

Lõpuaktus

Sisekaitseakadeemia 2021. aasta parimad lõpu- ja magistritööd:

 

EESTI MAISMAAPIIRI VÕIMALIKUD TEHNILISED SEIRESÜSTEEMID
AUTOR: Emily Lepp

VINTRAUDSE TULIRELVA PADRUNI OMADUSTE MÕJU LASTUD KUULIDELE JÄÄVATELE JÄLGEDELE
AUTOR: Olger Nõmm

EESTI PATRULLPOLITSEINIKE ENESEKEHTESTAMINE VORMIKAAMERA SALVESTISTE ALUSEL
AUTOR: Lada Rosljakova

MAKSUMÄÄRADE MÕJU VABATAHTLIKULE MAKSUKUULEKUSELE: EESTI SUUREMATE ETTEVÕTETE NÄITEL
AUTOR: Anna Sulojeva

EESTI POLITSEIUURIJATE JA PROKURÖRIDE USKUMUSED PETLIKU KÄITUMISE TUNNUSTE KOHTA
AUTOR: Silvia Tänav

DIGITAALMAJANDUSE MAKSUSTAMISE VAJALIKKUS JA VÕIMALUSED EUROOPA LIIDUS
AUTOR: Liisa Gatski

MAKSUMAKSJATE KESKSE PROFILEERIMISE VAJALIKKUS JA VÕIMALUSED
AUTOR: Eliise Schmuul

ÕPPEVAHENDITE VAJADUS PÄÄSTEALA NOORTERINGIDES
AUTOR: Martin Peerna

AUTONOOMSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONIANDURI PAIGALDAMISE JA HOOLDAMISE KITSASKOHAD MITTEELUHOONETES
AUTOR: Reio Laar

KOMMUNIKATSIOONI KORRALDAMINE KRIISIOLUKORRAS VÕRUMAA TORMI NÄITEL
AUTOR: Sven Lätt

VÄHENDATUD SÜÜTAMISVÕIMEGA SIGARETTIDE MÕJU TULEKAHJUDELE
AUTOR: Reena Kreintzberg

VÕIMALIKUD KOMMUNIKATSIOONIPROBLEEMID ISLAMIRIIGIST VÕI -KOGUKONNAST PÄRIT ISIKUTEGA EESTI NAISKORRAKAITSEAMETNIKE PERSPEKTIIVIST
AUTOR: Karolina Tupits

TAPMINE, MILLELE JÄRGNEB SUBJEKTI SUITSIID EESTI NÄITEL
AUTOR: Henrik Hansman

RISKIRIIKIDEST PÄRIT SISSERÄNDAJATEGA KAASNEVAD POTENTSIAALSED OHUD EESTILE
AUTOR: Keidi Köster

TEABEPÕHISE POLITSEITÖÖ RAKENDAMISE LÄHTEKOHTADE VÄLJATÖÖTAMINE RASKE PEITKURITEGEVUSE VALDKONNAS POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETIS
AUTOR: Kai Jääger

Rohkem infot üliõpilastöödest: SIIT.

Parimateks valitud lõpu-ja magistritöid on veel, ülal on välja toodud tööd, millel on autori kooskõlastus.