Uudised

12 ametnikule anti üle korrakaitseametniku 5. taseme kutsetunnistus

lilled

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitseametnike kutsekomisjoni esimees Ülle Vanaisak ja õppejõud Steve Kümnik andsid Tallinna Munitsipaalpolitseiametis 12-le ametnikule pidulikult üle korrakaitseametniku 5. taseme kutsetunnistused.

Kutsetunnistus antakse peale kutseeksami positiivset sooritamist.

Korrakaitseametnike koolitust korraldab Sisekaitseakadeemia täiendusõppekeskus, õppekava maht on 144 akadeemilist tundi, so 5,4 EAP.

Käsitletavad teemad on:

  • Õiguse alused
  • Riiklik järelevalve menetlus
  • Karistusõigus ja väärtegude menetlemine
  • Süüteoennetus ja patrullimine

Seekord olid auditooriumis Tallinna linnavalitsuse korrakaitseametnikud, kuid sügisel ootame õppima ka teiste linnade ja valdade korrakaitseametnikke.