Balti riikide strateegilise koostöö veebiseminar

Balti riigidVirtuaalne seminar
"Balti riikide strateegilisest koostööst ja partnerlusest"

Reedel, 5. märtsil 2021.a algusega kell 11.00 Zoom'i keskkonnas.


Seminari eestikeelne osa kajastab ainult Eesti vaadet ja kogemusi.

AJAKAVA
 
11.00 – 11.20 Sissejuhatus ja ülevaade Balti riikide siseturvalisuse poliitilistest strateegiatest
Diana Marnot 
Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteadur
11.20 – 11.50 Siseministeerium koostööst rahvusvaheliste organisatsioonidega
Kristi Värk 
Siseministeeriumi Euroopa Liidu ja välissuhete osakonna juhataja
11.50 – 11.55 Sirutuspaus
11.55 – 12.35 Politsei- ja Piirvalveameti koostöö Balti partneritega
Reet Zeisig 
Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise koostöö büroo juht
Tarmo Kohv 
Politsei- ja Piirivalveameti mobiilne sideohvitser Balti riikides, Eesti Vabariigi piiriesindaja Eesti-Läti riigipiiril
12.35 – 12.40 Sirutuspaus
12.40 – 13.20 Frontexi ja Balti riikide koostöö (Inglise keeles)
Vygintas Kaziukonis
Frontexi Eesti, Läti ja Leedu vanemsideohvitser
13.20 – 13.25 Sirutuspaus
13.25– 14.05 Europoli ja Balti riikide koostöö (Inglise keeles)
Noora-Ida Kinnunen
Europoli institutsiooniliste ja õigusküsimuste üksusest
14.05 – 14.25 Kokkuvõte, seminari lõpetamine

 

Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mida saad teha siin:

REGISTREERU

Registreerumine on lõppenud!

Osalejatele saadame sündmusega liitumiseks lingi e-kirja teel seminarile eelneval päeval.
Seminari töökeel on eesti keel, inglisekeelsed ettekanded tõlgitakse ja kogu sündmus salvestatakse.