Uudised

Eesti sisejulgeoleku ridadesse lisandus 272 uut liiget

Uku laulab gaudeamust

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link andis 20. juunil 2019 Alexela Kontserdimajas üle kõrg- ja magistrihariduse diplomid ning kutseõppe lõputunnistused 272 uuele sisejulgeolekuametnikule. Kiitusega lõpetas sel aastal 19 õppurit.

 

Sisekaitseakadeemia 24. lennu lõpetas täna 15 sisejulgeoleku magistranti ning 32 finantskolledži, 53 justiitskolledži, 92 politsei- ja piirivalvekolledži ning 80 päästekolledži õppurit. Lõpetajatest 112 läbis rakenduskõrghariduse ning 145 kutseõppe õppekava.

„Tänased 272 lõpetajat asuvad teenima Eesti riiki. Nende peamine siht on tagada meie elanike jaoks stabiilne elukeskkond, kus iga ühiskonna liige tunneb, et tema põhiõigused ja vabadused on kaitstud ning kus tema ohutus ja kindlustunne on tagatud,“ ütles Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link lõpetajaid tänades. „Meie lõpetajad on saanud kvaliteetse hariduse Euroopa kaasaegseima õpikeskkonnaga värskelt akrediteeritud Sisekaitseakadeemias. Ühiskonna turvalisuse säilitamiseks ja suurendamiseks on vajalik igaühe panus. Selle aluseks on aga üksteisi märkav, hooliv, aus ja avatud suhtumine, leidlikus ja koostöö. Lisaks õppetükkidele on need väärtused, mida loodame oma lõpetajatele eluks kaasa anda, sest turvalisust loome me kõik koos!“ lisas ta.

Aktusel tervitasid lõpetajaid lisaks Sisekaitseakadeemia rektorile ka siseminister Mart Helme, justiitsminister Raivo Aeg ning kõigi akadeemiat puudutavate ametite peadirektorid. Lisaks diplomitele anti üle ka tunnustused tublimatele lõpetajatele. Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu poolt anti üle stipendium Sisekaitseakadeemia parima lõputöö autorile. Sel aastal valiti parimaks tööks cum laude lõpetanud magistrant Kerli Onno uurimustöö teemal „Baltimaade kujutamine lääne veebimeedias Zapad-2017 kontekstis: õppetunnid strateegilise kommunikatsiooni seisukohalt“.

Aastatel 2005-2010 Sisekaitseakadeemia rektori ametis olnud Priit Männik asutas ametist lahkudes omanimelise stipendiumi parima praktikas rakendatava magistritöö autorile. Härra Männik andis stipendiumi üle Marek Matiisenile, kelle magistritöö teemaks oli „Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas“.

Endine akadeemia rektor tõdes, et ega Eestis ju polegi rohkem taolisi magistritasemel sisejulgeolekualaste uurimustööde tegijaid, kui vaid Sisekaitseakadeemias. „Marek Matiiseni magistritöö jäi pinnale teema uudsuse, elulisuse ja olulisuse tõttu. Me kõik puutume kokku mehitamata lennuvahenditega nii jaanitulel kui rannas, piiril ja laulupeol.  Samas on need teemad olulised ka erinevatele sisejulgeolekuasutustele.  Ja tundub, et iga päeva ja nädalaga üha rohkem,“ sõnas Männik. Ta lisas, et tänu sellele tööle mõistab ta nüüd veelgi selgemalt, et mitme välja toodud järeldustega on vaja tegelema hakata kohe, vältimaks probleemide kuhjumist. „Usun ja loodan, et Mareki magistritöö on abiks kogu riigis nendele teemadele lahenduste otsimisel ning leidmisel.“

Akadeemia lõpetamistraditsioonide hulka kuulub ka Ilppo Valta nimelise rändkarika üleandmine finantskolledži silmapaistvale vilistlasele. Sel aastal läks karikas Maksu- ja Tolliameti töötaja Triin Küngasele, kes lõpetas finantskolledži maksunduse ja tolli eriala aastal 2011. Sooja ja särtsaka muusikalise tervitusega esines aktusel Uku Suviste, keda saatis Politsei- ja Piirivalveorkester dirigent Hando Põldmäe juhendamisel.

Kokku lõpetas 2018/2019 õppeaastal Sisekaitseakadeemia 363 õppurit, neist kõrghariduõppes 127 ning kutsehariduses 236. Veel nädal aega kestab Sisekaitseakadeemias ka uute õppurite vastuvõtt ning kõik, kes soovivad sisejulgeoleku valdkonnas karjääri alustada või seda edendada, on oodatud kandideerima! Täpsema vastuvõtuinfo leiab siit: 2019.sisekaitse.ee