Uudised

Ilmus analüüs kosmosetehnoloogia rakendamise võimalustest siseministeeriumi haldusalas

kosmos

Ilmus Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskuse nooremteaduri Tõnu Pärna koostatud analüüs „Kosmosetehnoloogiate rakendamise võimalused siseministeeriumi haldusalas“.

Teadupärast on kosmosetehnoloogiate kasutuselevõtt küll juba toimunud, kuid samas on sellel valdkonnal suur rakenduspotentsiaal. Kosmosetehnoloogia kallidust silmas pidades ei võeta käesolevas analüüsis vaatluse alla võimalikke bespoke-lahendusi kosmoses paikneva riistvara osas ega mehitatud lende, vaid käsitletakse olemasolevaid või lähituleviku platvorme ning nende rakendamisvõimalusi: side, navigatsioon ja seire. Eraldi vaadeldakse seiretehnoloogiate rakendamist, seejuures pole keskseks küsimuseks mitte see, millist tehnoloogiat kasutada, vaid see, millist lisandväärtust on võimalik kosmosetehnoloogiate parema integreerimisega saavutada.
 


kosmos