Uudised

Ilmusid rändevõrgustiku kaks uut aastaraportit

Eesti aastaraport

Juunikuus ilmus rändevõrgustiku kaks uut aastaraportit, millest üks käsitleb muudatusi EL, Norra ja Gruusia tasandil ja teine raport on Eesti kohta. 

Sünteesraport

Ilmunud on Euroopa rändevõrgustiku (EMN) 2021. aasta rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport, mis annab ülevaate möödunud aasta peamistest arengutest Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras ja Gruusias. Kuigi COVID-19 pandeemia mõjutas jätkuvalt rändevaldkonda ka 2021. aastal, siis sellele lisaks avaldasid varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemidele survet ka erinevates riikides aset leidnud poliitiliselt ebastabiilsed olukorrad. Need kriisid tulid lisaks olemasolevatele väljakutsetele nagu vajadus uuendada rändehaldussüsteeme ja tagada pagulaste kaitse.

Loe rohkem ja tutvu aastaraportiga siin: https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2021/11/emn-annual-report-migration-report-final.pdf

 

Eesti raport

Ilmunud on ka Euroopa rändevõrgustiku (EMN) 2021. aasta rände- ja varjupaigapoliitika Eesti aastaraport, mis annab ülevaate Eesti möödunud aasta peamistest muudatustest poliitika ja seadusandluse valdkonnas. Möödunud aastal võis märgata sisserändajate arvu taastumist mitmes rändevaldkonnas COVID-19 pandeemia eelsetele tasemetele. Samas oli Eesti mõjutatud mujal maailmas toimunud kriisidest, sh Valgevene piirikriisist ja Talibani võimuletulekust Afganistanis, misjärel oli valmis ka Eesti vastu võtma evakueeritud Afganistani kodanikke. Valitsus kiitis heaks mitmed rändevaldkonda puudutavad arengukavad, nt „Siseturvalisuse arengukava 2020-2030“, „Sidus Eesti 2021–2030“ arengukava ning Vägivallaennetuse kokkuleppe aastateks 2021–2025. Samuti valmistati ette mitmeid seadusemuudatusi, mis jõustuvad 2022. aastal.

Loe rohkem ja tutvu aastaraportiga siin: https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2021/11/arm2021-estonia.pdf

Tutvu aastaraporti onepager-iga siin: https://www.emn.ee/wp-content/uploads/2021/11/arm-ii-2021-onepager.pdf