Projektid

Arendus- ja arengukoostöö projektid

Strateegiline partnerlus teiste õppeasutuste ja koostööpartneritega toimub erinevate projektide raames. Akadeemia osaleb nii välisrahastusega arendusprojektides kui ka arengukoostöö projektides.

Arengukoostöö toimub Gruusia, Kosovo, Moldova ning teiste idapartnerlusriikide suunal. Näiteks lõime Moldovas suitsusukeldumise koolitussüsteemi (2013-2014), arendasime Afganistanis tuletõrjujate professionaalseid ja juhtimisoskusi (2013-2014), lõime alused lähisuhtevägivalla probleemidega tegelemiseks (2012-2014) ning arendasime rahandusministeeriumi akadeemiat (2013-2015) Gruusias ning arendatud Kosovo siseturvalisuse valdkonna õppeasutust (2012-2014). Viimastel aastatel oleme panustanud ka Moldova Elanikkonnakaitse ja Hädaolukordade Teenistuse abistamisse tõhusa ennetus- ja valmisolekusüsteemi loomisel ()

 
Käimasolevad projektid

Sisekaitseakadeemias on käimas 24 välisrahastusega projekti, sh:

 

  • DRIVER+ (2017-2019, Horizon 2020).  Rahvusvaheline kriisjuhtimise ja vastupuanu võimekuse tõstmise innovatsiooni projekt ühendab üle 30 partneri 14 riigist, et luua kriisijuhtimise lahenduste portfoolio ning üle-euroopaline testimiskeskkond kriisijuhtimise võimekuste edendamiseks.
  • ROBORDER (2017-2020, Horizon 2020). Projekti eesmärk  on välja arendada piirivalve valdkonnas täisfunktsionaalsed autonoomsed seiresüsteemid, mis koosnevad nii mobiilsetest kommunikatsioonivahenditest, robotiilistest seadmetest, sh õhu-, veepinna-, veealustest ja maapealsete sõidukitest.  
  • GeoSKA   (2017-2018). Projekti üldeesmärgiks on tõsta Sisekaitseakadeemias õppejõudude ja õppijate geoinformaatikaalast (GIS) kompetentsi ning toetada seeläbi sisejulgeoleku valdkonna spetsialistide professionaalsuse tõstmist ja GIS süsteemide laiaulatuslikumat kasutamist valdkonnas tervikuna. Projekt aitab kaasa ka peamiste partnerite (Häirekeskus, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet jt.) täiendkoolituse kvaliteedi tõstmisele GIS valdkonnas. 
  • Parim võimalik koolitusteenus rahvusvahelise kaitse menetluse tõhustamiseks (2017-2018, AMIF). Projekt hõlmab Politsei- ja Piirivalveameti rahvusvahelise kaitse reservametnike koolitamist, Sisekaitseakadeemia varjupaiga simulatsioonikeskkonna arendamist uute stsenaariumitega ning e-õppekeskkonna täiendamist varjupaiga teemaliste õppematerjalidega. Projekti kohta leiab täiendavat infot siit
  • Ukraina toetamine humanitaardemineerimisalase koolitussüsteemi loomisel (2016-2017).  Projekti käigus valmib humanitaardemineerimise spetsialistide koolitusmetoodika, koolitatakse instruktorid ning aidatakse koolituse üldkontseptsiooni väljaarendamisel. 
  • jpt.