Uudised

Päästekolledžis kogunevad ÜRO katastroofide hindamise tippspetsialistid

UNDACi meeskond staabis

Sisekaitseakadeemia päästekolledž korraldab 26.-31. augustini 2018 rahvusvahelise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni katastroofide hindamise ja koordineerimise meeskonna värskenduskursuse (UNDAC Refresher Course). Kohale tulevad ÜRO tippspetsialistid üle ilma.

UNDAC meeskonna värskenduskursus on ÜRO ekspertide koolitusstrateegia üks põhielementidest. Seda nii erinevate regioonide ekspertide töömeetodite, kvaliteedi ja sisu ühtlustamisel kui ka meeskonnatöö planeerimise ja juhtimise parendamisel. Kursuse eesmärgiks on potentsiaalsetele katastroofi situatsioonidele tõhusama reageerimise harjutamine ning ekspertidele püstitatud ülesannete täitmise suutlikkuse tõstmine, seda nii UNDACi liikmete kui UNDACi toetusmeeskonna puhul. Kursusel osaleb 70 inimest seitsmest rahvusvahelisest organisatsioonist ja 17 erinevast riigist.

Päästekolledži harjutusväljakul on neli põllustaapi, kus meeskonnad lahendavad neile etteantud katastroofisituatsiooni ning ülesandeid. Dilemmad ja olukorrad on igapäevased ning realistlikud, seotud tänase maailma väljakutsetega.

Koolituse korraldamist rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.