Uudised

Projekti HYBRIDC koolitus käsitleb sügavuti hübriidohtusid

hybridc

Esmaspäeval, 7. novembril, alustas sisejulgeoleku instituudi Erasmus+ rahastatava projekti HYBRIDC raames koolitus teemal „Hybrid threats and models of their appearance“.

Koolitus toimub hübriidvormis kokku 130 osalejaga hõlmates teemad, mis käsitlevad sügavuti hübriidohtusid puudutavaid globaalseid ja Euroopa Liidu arenguid viimase aasta jooksul drastiliselt muutunud maailmas, kus jätkub Venemaa hübriidne agressioon Ukraina, Euroopa ja USA vastu.

Koolituse teoreetiline osa käsitleb hübriidohtudega seotud poliitikaid ja kontspetsioone, hübriidsõda, hübriidohtude mõju sisejulgeolekule, majandusele ja rahvusvahelistele suhetele, Vene strateegilisi narratiive ja desinformatsioonikampaaniaid, migratsiooni kui hübriidrünnaku tööriista, konspiratsiooniteooriaid, infomanipulatsioone, Euroopa Liidu suuremahuliste IT süsteemide ja inimeste küberturvalisusega seotud küsimusi, Hiina strateegilisi narratiive ja ühtset reageerimist hübriidohtudele nende realiseerumisel.

Koolituse lektorid on USA-st, Kanadast, Eesti Välis-ja Kaitseministeeriumist, Kaitseväest, KAPOst, aga ka Frontexist, eu-LISAst ja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku Instituudist.

Paralleelselt koolitusega töötab HYBRIDC magistritaseme õppekava töörühm, kuhu kuuluvad Anu Kose, Külli Saluste, Merle Tammela ja Merle Kutser ning kohal viibivad Horvaatia Politseiakadeemia ja Leedu Mykolas Romeris ülikooli professorid. Töörühm arendas  õppekava raamistiku ja peamised sisupunktid. Töö õppekava arendusega jätkub partnerasutustes ning edasised töörühma kohtumised toimuvad peamiselt veebi vahendusel. Koolitus lõpeb sel reedel.