Uudised

Rektor lahkub ametist

marek

Siseministeeriumi haldusalas tegutsevas Sisekaitseakadeemias on tuvastatud puudused tulirelvade ja erivahendite käitlemises. Ühtlasi on teenistusliku järelevalve käigus selgunud, et Sisekaitseakadeemia kasutuses oleva kuue tulirelva asukohta ei ole võimalik kindlaks teha. Sellega seoses astub Sisekaitseakadeemia rektor ametist tagasi.

Asjaolu, et kuue tulirelva asukohta ei ole võimalik tuvastada, ilmnes inventuuri tulemusena. Siseministeerium viis läbi teenistusliku järelevalve teenistusrelvade käitlemisest Sisekaitseakadeemias, et selgitada välja relvade kadumise põhjused. Teenistusrelvade käitlemise protsessides ning sisekontrolli süsteemis tuvastati olulisi puudujääke. Samuti selgus, et relvade käitlemisega seotud töötajad ei ole täitnud enda tööülesandeid nõutava hoolsusega.

„Juhtunu on äärmiselt kahetsusväärne. Oleme tänaseks oma relvade ja erivahendite käsitlemise põhimõtted ja protseduurid põhjalikult üle vaadanud. Käimas on nende uuendamine, et muuta kogu relvadega seotud töökorraldus korrektseks ja tõhusaks,“ märgib Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link. „Tunnen vastutust relvade käitlemisega seotud protsesside puuduliku korralduse ees ning lahkun ametist. Minu viimane tööpäev on 11. november. Olen kindel, et kolleegid akadeemias hoiavad edaspidi Sisekaitseakadeemia tegevusi valdkonnas väga heas korras,“ ütles Link.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits nentis, et Sisekaitseakadeemias ilmnenud puudused on tõsised ning sirge seljaga vastutuse võtmine selles olukorras ainuõige samm. „Relvade liikumise korrektne dokumenteerime ja igal ajahetkel täpse ülevaate omamine on ülimalt oluline,“ ütles Miilits. Kantsler lisas, et Sisekaitseakadeemias on juba käivitatud vajalikud edasised menetlused ja protsessid ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

Relvade kadumisest on teavitatud politseid.

Sisekaitseakadeemia rektori ametikohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Uue koolijuhi leidmiseni on rektori kohusetäitjaks õppeprorektor Ingrid Vetka.