Uudised

Sügisel on huvilistel võimalus osaleda korrakaitseametniku 5. taseme õppes

Ülle vanaisak

30. septembrist kuni 25. novembrini 2019 toimub Sisekaitseakadeemias korrakaitseametniku 5. taseme õpe, mis valmistab osalejaid ette kutseeksami sooritamiseks.

 

Õppe läbinu ja kutsetunnistuse saanu on võimeline ennetama süütegusid, suhtlema erinevate inimestega, kohaldama riikliku järelevalve menetluse meetmeid (sh koostama ettekirjutust) ja menetlema väärtegusid. Valikmoodulis õpetatakse ja mängitakse läbi kohtuvälise menetleja esindamine kohtus.

Õppesse on oodatud linna- ja vallavalitsuste korrakaitseametnikud, kuid valikmoodul on avatud ka kõikidele teistele KOV ametnikele, kelle tööülesandeks on kohtuvälise menetleja esindamine kohtus.

 

Täpsem info
Koolitus toimub üle nädala 30.09.─25.11.2019 Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis (Kase 61, Tallinn). Õppe alustamiseks on vajalik keskharidus ja töökohal omandatud kutseoskused. Koolituse tulemusel on õppijal korrakaitseametniku 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kutseeksam toimub 29.11.2019.

Koolitusprogrammiga saab lähemalt tutvuda SIIN. Koolituse läbiviijateks on Ülle Vanaisak, Priit Heinsoo, Triin Roosve, Rauni Rohuniit, Rene Murumaa, Kristjan Haljasoks, Chris Eljas (valikmoodul).

Koolituse hind ühele osalejale on 1210 eurot. Sellele lisandub kutseeksami tasu 103 eurot. (Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause, lõunasöök ei kuulu hinna sisse.)

Lisaks põhiõppele pakume valikmoodulis osalemise võimalust. Mooduli teema on „Kohtuvälise menetleja esindamine kohtus“, loengud toimuvad 13.11, 25.11 ja 26.11.2019. Mooduli hind ühele osalejale on 229 eurot. Valikmoodulis saavad lisaks kohaliku omavalitsuse üksuste korrakaitseametnikele osaleda ka teised valla- või linnavalitsuse ametnikud, kellel on kohtus kohtuvälise menetleja esindamise ülesanne.

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele elektroonilise registreerimisvormi kaudu SIIN. Registreerumise tähtaeg on 12.09.2019 või kuni kohtade täitumiseni. Koolitusgrupi suurus on kuni 20 inimest.