Uudised

Tagasivaade veebiümarlauale Vene Föderatsiooni kodanikkonnast Eestis

ümarlaud

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus korraldas 24. novembril veebiümarlaua "Vene Föderatsiooni kodanikkond Eestis: julgeolekupoliitiline aspekt". Üritust modereeris SJI teadur, TÜ emeriitprofessor Jüri Saar, ettekannetega osalesid Sisekaitseakadeemia nooremlektor Ruth Annus, Läti poliitik ja politoloog Veiko Spolitis ning Arnold Sinisalu, kes aastatel 2013-2023 oli Kaitsepolitseiameti peadirektor.

Arutelu teema moodustas ühe osa väga mahukast Eestis elava venekeelse elanikkonnaga seotud probleemistikust („Vene küsimus“). Eesti on olnud iseseisvuse taastamisest alates  Euroopa kontekstis keskmisest tunduvalt suurema hulga välispäritolu rahvastikuga riik. Sisserännanud ja nende järeltulijad käituvad grupina põlisrahvastikust erinevalt seoses kohanemisvajadusega päritoluriigi ühiskonnast elukohariigi ühiskonda. 

Nüüdseks on siinmail tegeldud riigi tasemel venekeelse elanikkonna integreerumisega ühiskonnaellu juba üle kolme aastakümne. Alates 2022.a veebruari lõpust oleme aga Venemaaga hübriidsõja olukorras. Hübriidsõjas otsib vaenlane aktiivselt ja ründab kohti, mis on kõige haavatavamad ja valutekitavad. Täna võime kindlalt väita, et Kreml kasutab vene päritolu elanikkonda (sh VF kodanikke) välisriikides nii poliitilise mõjutusvahendina kui ka hübriidrelvana.

Lääne tsivilisatsioonis on inimene, inimelu väärtuste tipus olev element ja samal ajal ka kergelt haavatav. Kuidas efektiivselt vastata hübriidrünnetele ilma kaotamata väärtuseid, on Läänemaailma jaoks täna n.ö miljoni või isegi miljardi dollari küsimus.

Osavõtt ümarlauast oli aktiivne ja loodetavasti said kõik osalejad siit uusi teadmisi-mõtteainet integratsiooniga seotud aktuaalse valdkonna kohta, mis omab Eesti julgeoleku kontekstis erakordset tähendust.