Uudised

Vanglaametnike koolitajad üle Euroopa kaaluvad tehisintellekti kasutusvõimalusi õppetöös

EPTA

Vanglaametnike koolitajad kokku 24 Euroopa riigist kogunevad Sisekaitseakadeemiasse, et kahepäevase konverentsi käigus arutleda koos korrektsioonihariduse tuleviku ja võimaluste ning väljakutsete üle.

26.-27. septembril toimub Sisekaitseakadeemias rahvusvaheline konverents „Õppetunnid: ületades väljakutseid õpetamises – tõhusa hariduse strateegiad ja lahendused”. Konverentsil osalevad Euroopa vanglaametnike haridust andvate koolide võrgustiku (European Penitentiary Training Academies Network ehk EPTA) liikmed, kokku koguneb Tallinnasse 70 inimest 24 erinevast Euroopa riigist.

„Euroopa vanglaametnike haridust andvate koolide võrgustiku EPTA eesmärk on valdkondlike teadmiste vahetamine, sest riigiti on vanglaametnike koolitamine väga erinev. Sisekaitseakadeemia liitus võrgustikuga 2018. aastal ja eelmise aasta sügisel tehti meile ettepanek asuda eesistujateks, seega on Sisekaitseakadeemial au olla 2022. a novembrist EPTA eesistuja ja üks osa eesistumise võlust on võrgustiku iga-aastase konverentsi korraldamine,“ selgitab Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktor Laura Kikas.

„Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vanglaametnike väljaõpe on Euroopas tuntud ja tunnustatud. Võiks suisa öelda, et meid on austatud „üks parimatest Euroopas“ tiitliga. Meie loodud süsteem on midagi sellist, mille poole paljud riigid sooviksid püüelda ja meie pealt õppida. Seega, Sisekaitseakadeemia konverentsi on tegelikult juba aastaid oodatud ja meil on suur rõõm ning au anda nüüd võimalus sügavamalt sisse piiluda meie õppimise ja õpetamise teemadesse,“ lisab Kikas.

Iga-aastane konverents on võrgustiku vaates aasta tähtsaim sündmus. Kokku kogunevad kõikide riikide vanglaametnike väljaõppe valdkonnas tegelevad asutused, et jagada kogemusi, leida koostöökohti, õppida ja kogeda. Selleaastasel konverentsil keskendutakse riikidevahelisele koostööle ning praeguse aja ühele aktuaalsemale teemale: tehisintellekt õppetöös. Kahe päeva jooksul pühendatakse töötubades aega vanglaametnike õpetamise meetoditele, õpikeskkonnale, tulevikuoskustele ja töökohapõhise õppe teemadele. Rõõm on, et Sisekaitseakadeemias on palju pädevaid inimesi, kellele toetudes on võimalik töötoad läbi viia!